Olanzapin "Nordic Prime" bruges til behandling af

Mani
Psykoser
Skizofreni

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Olanzapin "Nordic Prime"

N05AH03
 

Olanzapin "Nordic Prime" er et middel mod psykoser. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Olanzapin "Nordic Prime" anvendes til behandling af skizofreni og manier. Anvendes desuden til forebyggelse af manier og depressioner i de tilfælde, hvor midlet har virket mod tidligere manier. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

 

Skizofreni: 

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 1 gang i døgnet, helst ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser samt personer med dårligt fungerende nyrer eller lever bør begynde med 5 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet. 

 

Mani: 

Begyndelsesdosis som eneste middel 15 mg 1 gang i døgnet. Afhængig af effekt og bivirkninger kan dosis øges til 40 mg i døgnet. Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat. 

 

Forebyggende mod depression eller mani ved bipolar sygdom: 

Begyndelsesdosis 10 mg 1 gang i døgnet. Afhængig af effekt og bivirkninger kan dosis øges til 40 mg i døgnet. Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat. 

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.
 • Til ældre kan det være passende med en lav begyndelsesdosis på 5 mg.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Døsighed.
Vægtøgning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Motorisk uro.
Antikolinerge symptomer – fx mundtørhed og manglende vandladning samt forhøjet tryk i øjnene*, Feber, Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Ledsmerter.
Parkinsonisme, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer.
Forhøjet urinsyre i blodet, Leverpåvirkning**, Sukker i urinen.
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker, Øget appetit.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Udebleven menstruation, Udvikling af bryster hos mænd, Vandladningsbesvær.
Langsom puls.
Diabetes, Forværret diabetes.
Stammen, Talebesvær.
Hukommelsesbesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval***).
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Kramper****.
Blodpropper.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse.
Lav legemstemperatur, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Pludselig død.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Langvarig smertefuld erektion.
Nedbrydning af muskelvæv.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Ikke kendt. Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

* Omfatter bl.a. forstoppelse og mundtørhed og er normalt forbigående. 

** Ses normalt kun i starten af behandlingen. 

*** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

**** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper. 

 

 • I yderst sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes, hvis man har risiko for at udvikle grøn stær.

Særlige advarsler

 • Forsigtighed:
 • Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Rygning kan nedsætte effekten af midlet.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Nedsat leverfunktion 

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Fluvoxamin (middel mod depression) øger virkningen af Olanzapin "Nordic Prime".
 • Carbamazepin og valproat (epilepsimidler) kan muligvis nedsætte virkningen af Olanzapin "Nordic Prime".
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Olanzapin "Nordic Prime" forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 30 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 15 mg olanzapin. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 15 mg  (Nordic Prime)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 5 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 15 mg  (Nordic Prime)
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 5 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 15 mg  (Nordic Prime)
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 5 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 15 mg  (Nordic Prime)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 90 stk. (blister) 74,80
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 90 stk. (blister) 108,55
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 88,30
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 90 stk. (blister) 105,85
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 135,50

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 2,5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 2,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 10 mg
Olanzapine "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 10 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 15 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg  (Nordic Prime)

Præg:
O1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 6,4
filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg  (Nordic Prime)

Præg:
O3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8,8 x 8,8
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...