Duloxetin "Hexal"

N06AX21
 

Duloxetin "Hexal" er et middel mod depression. SNRI

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Duloxetin "Hexal" anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden ved nervesmerter hos diabetikere (perifere neuropatiske smerter) og ved generaliseret angst.

Doseringsforslag

Findes som enterokapsler. 

 

Depression 

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. 

 

Neuropatiske smerter 

Voksne. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til 120 mg i døgnet. 

 

Generaliseret angst 

Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til den sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 60 mg i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ved anvendelse af 120 mg i døgnet.
 • Man har ikke erfaring med behandling af børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min) 

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Mundtørhed.
Hovedpine.
Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken.
Tinnitus.
Sløret syn.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Opkastning.
Svimmelhed, Søvnlignende sløvhedstilstand, Træthed, Uro.
Faldtendens*.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Muskelkramper, Muskelsmerter.
Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Søvnløshed, Unormal orgasme, Unormale drømme.
Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning.
Rejsningsproblemer, Manglende eller forsinket sædafgang, Nedsat sexlyst.
Gaben.
Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Forhøjet blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls.
Øresmerter.
Synstab, Forstørrede pupiller.
Blødning i mave-tarmkanalen, Betændelse i mave-tarmkanalen, Smagsforstyrrelser, Sure opstød, Tænderskæren.
Alment ubehag, Kulde- eller varmefølelse.
Alvorlig leversvigt, Leverbetændelse.
Nældefeber.
Leverpåvirkning, Vægtøgning.
For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker**, Tørst.
Muskelsitren, Muskelstivhed.
Gangforstyrrelser, Motorisk uro, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro i benene.
Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Selvmordstanker, Sløvhed, Søvnforstyrrelser.
Manglende vandladning, Nedsat urinmængde, Natlig vandladning, Øget urinmængde.
Seksuelle forstyrrelser, Vandladningsbesvær, Kraftig menstruation, Menstruationsforstyrrelser, Testikelsmerter.
Betændelse i struben, Sammentrækninger i strubemuskulaturen, Næseblod.
Hududslæt ved kontakt med midlet, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder.
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nedsat stofskifte, Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Grøn stær.
Blødning fra endetarmen, Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse, Dårlig ånde.
Dårligt fungerende lever, Gulsot.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Serotoninsyndrom.
For lidt natrium i blodet, For meget kolesterol i blodet, Væskemangel.
Kramper.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Vedvarende krampe i tyggemusklen.
Blødning efter fødsel***.
Aggressivitet, Hallucinationer, Manier, Selvmordsadfærd.
Ændret urinlugt.
Mælkeflåd, Symptomer på overgangsalderen.
Allergisk lungebetændelse, Lungesygdom.
Akut alvorligt forhøjet blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Karbetændelse i huden.

* Forekommer oftest hos ældre over 65 år. 

** Særligt set ved diabetes.
*** Øget risiko for blødning efter fødsel er set ved behandling inden for 1 måned før fødslen. 

 

 

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SNRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Bør ikke anvendes

Ved forhøjet blodtryk, der ikke er under kontrol med medicin, bør midlet ikke anvendes. 

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Nedsat krampetærskel
  • Forhøjet blodtryk, hvor blodtrykket bør måles regelmæssigt
  • Forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
  • Øget tendens til blødninger
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet
  • Tidligere mani.
 • Risiko for påvirkning af blodsukkeret ved diabetes.
 • Duloxetin "Hexal" kan forstærke den sløvende virkning af alkohol.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Nedsat leverfunktion 

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Fluvoxamin (middel mod depression) og ciprofloxacin (antibiotikum) øger virkningen af Duloxetin "Hexal", og midlerne bør ikke tages samtidigt.
 • Duloxetin "Hexal" kan forstærke den sløvende virkning af beroligende midler og sovemidler.
 • Duloxetin "Hexal" må kun med forsigtighed tages samtidig med midler mod hjerterytmeforstyrrelser (flecainid og propafenon).
 • Duloxetin "Hexal" må desuden ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Hvis man er i behandling med warfarin (blodfortyndende middel), bør man have kontrolleret blodets fortyndingsgrad (INR), når man starter og efter man slutter behandlingen med Duloxetin ”Hexal".
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Duloxetin "Hexal".

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstofferne noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 8-17 timer.

Lægemiddelformer

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 30 mg eller 60 mg duloxetin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Farve:
Allura Red AC (E129) : enterokapsler 30 mg, enterokapsler 60 mg
Brilliant Blue FCF (E133) : enterokapsler 30 mg, enterokapsler 60 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : enterokapsler 30 mg, enterokapsler 60 mg
Quinolingult (E104) : enterokapsler 60 mg
Titandioxid (E171) : enterokapsler 30 mg, enterokapsler 60 mg
Andre:
Lactose : enterokapsler 30 mg, enterokapsler 60 mg
Macrogoler : enterokapsler 30 mg, enterokapsler 60 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept enterokapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 80,05
Recept enterokapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 41,05
Recept enterokapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 69,25

Substitution

enterokapsler 30 mg
Aritavi TEVA, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Cymbalta Eli Lilly, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "Krka" KRKA, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetin "Stada" Stada, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetine "Accord" Accord, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetine "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetine "Mylan" Viatris, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
Duloxetine "Zentiva" Zentiva, Duloxetin, enterokapsler 30 mg
 
enterokapsler 60 mg
Aritavi TEVA, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Cymbalta Eli Lilly, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Duloxetin "Krka" KRKA, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Duloxetin "Stada" Stada, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Duloxetine "Accord" Accord, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Duloxetine "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Duloxetine "Mylan" Viatris, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
Duloxetine "Zentiva" Zentiva, Duloxetin, enterokapsler 60 mg
 

Foto og identifikation

Enterokapsler  30 mg

Præg:
30
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Mørkeblå
Mål i mm: 6,4 x 18
enterokapsler 30 mg
 

Enterokapsler  60 mg

Præg:
60
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Mørkeblå
Mål i mm: 7,7 x 21,7
enterokapsler 60 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

19.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...