PecFent bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

næsespray, opløsning

PecFent

Udgået: 22.02.2021
N02AB03
 

PecFent er et stærkt smertestillende middel. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - især hos ældre. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

PecFent anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter. 

Doseringsforslag

Findes som næsespray.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 100 mikrogram. Det har ingen betydning, hvilket næsebor du vælger. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 30 minutter, kan dosis gentages én gang, og denne dosis bør tages i det modsatte næsebor. Dosis kan evt. gradvis øges op til 400 mikrogram. Der bør gå mindst 4 timer før ny episode med gennembrudssmerter behandles. Ved mere end 2 anfald af gennembrudssmerter i døgnet bør dosis af morfin eller det morfinlignende lægemiddel justeres.
 • Ældre. Forsigtighed tilrådes.

  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Irritation i halsen.
Øget svedtendens.
Rødme og varmefølelse.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Muskelkramper.
Nedsat vejrtrækning.
Lavt blodtryk.

Der er set tilfælde, hvor der er gået hul i næseskillevæggen efter fentanyl næsespray. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes 

 • ved alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng
 • hvis du tidligere er strålebehandlet i ansigtet.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker PecFents sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Ved gentagne tilfælde med næseblødning bør anden form end næsespray overvejes.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge PecFents sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion og hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af PecFent
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge PecFents sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af PecFent.
  PecFent kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (medicin mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 • Oxymetazolin (middel mod tilstoppet næse) kan nedsætte virkningen af PecFent.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Bør kun anvendes under amning efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til
Vejledning om helbredskrav til kørekort kan bilkørsel ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 12-15 minutter.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 60 dage.

 

Håndtering 

Håndtering af sprayflasken - se brugsvejledning i medfølgende indlægsseddel. 

Lægemiddelformer

Næsespray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 100 mikrogram eller 400 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenylethylalkohol : næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis, næsespray, opløsning 400 mikrogram/dosis
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis, næsespray, opløsning 400 mikrogram/dosis

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis 8 doser Udgået 22-02-2021
Recept næsespray, opløsning 400 mikrogram/dosis 8 doser Udgået 22-02-2021

Foto og identifikation

Næsespray, opløsning  100 mikrogram/dosis

Farve: Gul
PecFent, næsespray, 100 mikrog/pust
 
 
 
 
Næsespray og børnesikret beholder
 
PecFent, næsespray, 100 mikrog/pust
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  400 mikrogram/dosis

Farve: Lilla
PecFent, næsespray, 400 mikrog/pust
 
 
 
 
Næsespray og børnesikret beholder
 
PecFent, næsespray, 400 mikrog/pust
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

23.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 26. juli 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...