Ludiomil®

N06AA21
 

Ludiomil® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ludiomil® anvendes til behandling af depression. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Voksne 

 • Sædvanligvis 75-150 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser. Ældre. Sædvanligvis 25-75 mg i døgnet.
 • Bemærk: Den anbefalede startdosis til ældre (25 mg) kan ikke lade sig gøre med den styrke, der er på markedet.
 • Døgndosis må højst være 150 mg.

 

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine, Muskelkramper, Rysten.
Søvnighed.
Svimmelhed, Træthed.
Mundtørhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Aggressivitet, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Let øget stemningsleje, Manier, Rastløshed, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Sløret syn, Uskarpt syn.
Påvirkning af ekg, Vægtøgning.
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær.
Hududslæt, Overfølsomhed over for sollys, Øget svedtendens.
Hukommelsesbesvær, Sløvhed, Ændring i hudens følesans.
Muskelsvaghed.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hedeture.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Hjertebanken, Hurtig puls.
Feber.
Nældefeber.
Øget appetit.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Motorisk uro.
Allergisk lungebetændelse, Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Alvorlig hudreaktion, Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Besvær med at styre arme og ben, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Forhøjet blodtryk, Karbetændelse.
Kramper.
Tinnitus.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Leverbetændelse.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem  (herunder forlænget QT-interval*).
Personlighedsforstyrrelser.
Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

 

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler.

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke anvendes ved: 

 • Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, hjertesvigt eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet.
 • Epilepsi eller nedsat krampetærskel, da det kan fremkalde krampeanfald.
 • Grøn stær eller manglende vandladning, da disse tilstande kan forværres.
 • Akut forgiftning med fx alkohol, beroligende midler eller sovemedicin.

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres. Endvidere forsigtighed hvis man har vandladningsbesvær, sygdomme i skjoldbruskkirtlen, tumorer i binyrerne samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Normalt anbefales kontrol med blodprøver og evt. ekg. hos lægen under behandlingen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Nedsat leverfunktion 

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Ludiomil®.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Ludiomil®.
 • Ludiomil® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Ludiomil® kan nedsætte virkningen af clonidin (migrænemiddel).
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Ludiomil® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 43-45 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg maprotilinhydrochlorid. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 341,10

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
S, F
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

14.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...