Temesta®

N05BA06
 

Temesta® er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

Temesta® anvendes som beroligende middel ved angst og uro. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Voksne 

 • Sædvanligvis 1 tablet (1 mg) 1-3 gange i døgnet.
 • I alvorlige tilfælde kan dosis øges til 2½ tablet (2,5 mg) 2-3 gange i døgnet og hvis nødvendigt op til 4 tabletter (4 mg) som enkeltdosis.

 

Ældre og svækkede 

 • Sædvanligvis 0,5 mg 1-3 gange i døgnet.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges. 

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Sløvhed.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed, Kraftesløshed.
Muskelsvaghed.
Besvær med at styre arme og ben.
Depression, Forvirring.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Hukommelsesbesvær, Hovedpine.
Unormal orgasme.
Impotens, Ændret sexlyst.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro.
Nedsat vejrtrækning.
Allergiske hudreaktioner.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Synsforstyrrelser.
Forstoppelse.
Lav legemstemperatur.
Gulsot.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning.
For lidt natrium i blodet.
Kramper.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Rysten.
Manglende adfærdsmæssig hæmning, Opstemthed, Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær.
Pauser i vejrtrækningen.
Hårtab.
Lavt blodtryk.
Ikke kendt. Balanceforstyrrelser.
Koma.
Koncentrationsbesvær.
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.
 • Uventede pskykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed og nedsat dosis ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Temesta®.

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidig indtagt af opioider og benzodiazepiner. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse lægemiddelformer med lorazepam (Lorazepam "Macure" injektionsvæske) er konserveret med benzylalkohol. Ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1½ time ved oral indtagelse.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-20 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) lorazepam.  

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 25 stk. (blister) 97,60
Recept tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 394,55

Substitution

tabletter 1 mg
Lorazepam "Orion" Orion Pharma, Lorazepam, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  1 mg  (2care4)

Præg:
1,0
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 1 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

12.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...