Tivicay

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Tivicay påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Tivicay bruges mod

Tivicay er et middel mod HIV.  

 

Tivicay anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af:  

  

Må kun udleveres fra sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Tivicay

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg, 25 mg og 50 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

dispergible tabletter  5 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg, 25 mg og 50 mg.
 • Kan knuses.   

 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.   

dispergible tabletter  5 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg, 25 mg og 50 mg.
 • Synkes hele.   

 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

dispergible tabletter  5 mg.
 • Kan synkes hele.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

 • Må ikke tygges.   

OBS

Holdbar i 30 min. efter opslæmning.   

  

Dosering

Findes som filmovertrukne tabletter og dispergible tabletter.   

   

Individuelt, afhængig af evt. resistens over for gruppen af integrasehæmmere, som Tvicay tilhører.   

Filmovertrukne tabletter

Uden resistens over for integrasehæmmere   

Alder    

Legemsvægt    

Dosis    

Sædvanligvis    

Voksne over 18 år   

   

50 mg 1 gang i døgnet   

Børn over 12 år   

Over 40kg   

50 mg 1 gang i døgnet   

Børn 6-12 år   

Over20 kg   

50 mg 1 gang i døgnet   

Børn 6-12 år   

14-20 kg   

40 mg 1 gang i døgnet   

Bemærk:   

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år og børn med legemsvægt under 14 kg.

   

Med resistens over for integrasehæmmere   

 • Voksne
  • Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk:
  • Tages sammen med mad.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

   

Dispergible tabletter

Uden resistensover for integrasehæmmere   

Alder    

Legemsvægt    

Dosis    

Sædvanligvis    

Voksne over 18 år   

-    

30 mg 1 gang i døgnet   

Børn   

   

Over20 kg   

30 mg 1 gang i døgnet   

14-20 kg   

25 mg 1 gang i døgnet   

10-14 kg   

20 mg 1 gang i døgnet   

Børn over 6 mdr.   

6-10 kg   

15 mg 1 gang i døgnet   

Børn under 6 mdr.   

   

   

10 mg 1 gang i døgnet   

Børn over 4 uger   

3-6 kg   

5 mg 1 gang i døgnet   

Bemærk:   

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 4 uger og børn med legemsvægt under 3 kg.

   

Med resistens over for integrasehæmmere   

 • Voksne
  • Sædvanligvis 30 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk
  • Tages sammen med mad.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

Bemærk - dispergible tabletter   

 • Kan opløses i vand eller synkes hele med et glas vand.
 • Må ikke knuses eller tygges.

Bemærk - generelt :

 • Vigtigt ved skift mellem filmovertrukne og dispergible tabletter:
  Virkningen af de to tablettyper er ikke ens, og fx voksendosis på 30 mg med dispergible tabletter svarer til en dosis på 50 mg med filmovertrukne tabletter.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mere end 4 timer til indtagelse af næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 4 timer til indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme
Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Luft fra tarmen, Opkastning
Træthed
Leverpåvirkning, Vægtøgning
Svimmelhed
Angst, Depression Søvnløshed, Unormale drømme
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse
Overfølsomhed, Reaktioner fra immunforsvaret
Ledsmerter Muskelsmerter
Panikanfald, Selvmordstanker eller -adfærd*
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig leversvigt

* Selvmordstanker eller -adfærd ses især hos patienter, som tidligere har haft depression eller anden psykisk sygdom.  

  

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre ændringer i fedtstofskiftet og i fedtfordelingen på kroppen.   

Det skal du vide, når du tager Tivicay

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Du skal straks kontakte din læge ved tegn på overfølsomheds...
 • Du skal straks kontakte din læge ved tegn på overfølsomhedsreaktioner, da behandlingen med Tivicay og måske også andre lægemidler omgående skal afbrydes. Tegn på overfølsomhedsreaktioner kan være fx voldsomt hududslæt, allergisk hævelse i ansigt, mundhule og strubehoved eller hududslæt sammen med feber, generel utilpashed, træthed, muskel- eller ledsmerter.

Nedsat leverfunktion   

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Tivicay

Anden medicin sammen med Tivicay

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Da visse HIV-midler (efavirenz, nevirapin) eller rifampicin (antibiotikum) nedsætter virkningen af Tivicay, skal du,:
  • hvis du hører til gruppen med resistens over for integrasehæmmere, undgå samtidig brug af disse midler,
  • hvis du hører til gruppen uden resistens over for integrasehæmmere, have øget dosis af Tivicay til 50 mg 2 gange i døgnet ved samtidig brug af disse midler.
 • Samtidig brug af Tivicay og fampridin (middel mod multipel sklerose) skal sædvanligvis undgås.
 • Virkningen af Tivicay nedsættes af en række lægemidler, fx binyrebarkhormoner (dexamethason, prednisolon), efavirenz (HIV-middel), modafinil (middel mod narkoplepsi), rifabutin (antibiotikum) eller visse epilepsimidler (carbamazepin, eslicarbazepin, phenytoin, oxcarbazepin).
 • Aluminium-/magnesiumholdige syreneutraliserende midler, calcium-/jerntilskud eller multivitaminer skal tages mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af Tivicay.
 • Naturlægemidler med perikon må ikke anvendes sammen med Tivicay, da de formodes at medføre en kraftigt nedsat virkning af Tivicay.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

   

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder    

Fertile kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må ikke anvendes.

Amning

Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Tivicay

Alkohol og Tivicay påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Tivicay ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som filmovertrukne tabletter og dispergible tabletter.  

  

Individuelt, afhængig af evt. resistens over for gruppen af integrasehæmmere, som Tvicay tilhører.  

Filmovertrukne tabletter

Uden resistens over for integrasehæmmere  

Alder   

Legemsvægt   

Dosis   

Sædvanligvis   

Voksne over 18 år  

  

50 mg 1 gang i døgnet  

Børn over 12 år  

Over 40kg  

50 mg 1 gang i døgnet  

Børn 6-12 år  

Over20 kg  

50 mg 1 gang i døgnet  

Børn 6-12 år  

14-20 kg  

40 mg 1 gang i døgnet  

Bemærk:  

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år og børn med legemsvægt under 14 kg.

  

Med resistens over for integrasehæmmere  

 • Voksne
  • Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk:
  • Tages sammen med mad.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

  

Dispergible tabletter

Uden resistensover for integrasehæmmere  

Alder   

Legemsvægt   

Dosis   

Sædvanligvis   

Voksne over 18 år  

-   

30 mg 1 gang i døgnet  

Børn  

  

Over20 kg  

30 mg 1 gang i døgnet  

14-20 kg  

25 mg 1 gang i døgnet  

10-14 kg  

20 mg 1 gang i døgnet  

Børn over 6 mdr.  

6-10 kg  

15 mg 1 gang i døgnet  

Børn under 6 mdr.  

  

  

10 mg 1 gang i døgnet  

Børn over 4 uger  

3-6 kg  

5 mg 1 gang i døgnet  

Bemærk:  

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 4 uger og børn med legemsvægt under 3 kg.

  

Med resistens over for integrasehæmmere  

 • Voksne
  • Sædvanligvis 30 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk
  • Tages sammen med mad.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

Bemærk - dispergible tabletter  

 • Kan opløses i vand eller synkes hele med et glas vand.
 • Må ikke knuses eller tygges.

Bemærk - generelt :

 • Vigtigt ved skift mellem filmovertrukne og dispergible tabletter:
  Virkningen af de to tablettyper er ikke ens, og fx voksendosis på 30 mg med dispergible tabletter svarer til en dosis på 50 mg med filmovertrukne tabletter.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mere end 4 timer til indtagelse af næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 4 timer til indtagelse af næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år.

Sådan virker Tivicay

 • Virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 14 timer.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
SV, 572, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
SV, 572, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Offwhite
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
SV, 572, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Dispergible tabletter  5 mg

Præg:
SV, H7S, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
dispergible tabletter 5 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg 30 stk. 1.044,40
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg 30 stk. 2.585,75
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 5.154,75
Recept dispergible tabletter 5 mg 60 stk. 1.108,55
 
Tivicay markedsføres af: GSK Pharma
 
 
 

Revisionsdato

09.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...