Lorazepam "Orifarm" bruges til behandling af

Angsttilstande

Dispenseringsformer

tabletter

Lorazepam "Orifarm"

N05BA06
 

Lorazepam "Orifarm" er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

Lorazepam "Orifarm" anvendes som beroligende middel ved angst og uro. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (1 mg) 1-3 gange i døgnet. I alvorlige tilfælde kan dosis øges til 2½ tablet (2,5 mg) 2-3 gange i døgnet.
 • Ældre og svækkede. Sædvanligvis 0,5 mg 1-3 gange i døgnet.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges. 

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Døsighed, Sløvhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed.
Muskelsvaghed.
Besvær med at styre arme og ben, Depression, Forvirring, Svimmelhed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hukommelsesbesvær.
Impotens.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nedsat vejrtrækning.
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur.
Lavt blodtryk, Pauser i vejrtrækningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt natrium i blodet.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Kramper, Manglende adfærdsmæssig hæmning, Opstemthed, Rysten, Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær.
Hårtab.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt. Balanceforstyrrelser, Koma, Koncentrationsbesvær.
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes

 • Ved ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær samt ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlets virkning forstærkes af alkohol.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Lorazepam "Orifarm".

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. 

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1½ time.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-20 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) lorazepam.  

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 1 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 70,00
Recept tabletter 1 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 160,00

Substitution

tabletter 1 mg
Lorazepam "Orion" Orion Pharma, Lorazepam, tabletter 1 mg
Temesta Pfizer, Lorazepam, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
L1
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...