Rivastigmin "Stada" bruges til behandling af

Alzheimers sygdom

Rivastigmin "Stada"

Rivastigmin Stada
N06DA03
 

Rivastigmin "Stada" er et middel til behandling af demens. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rivastigmin "Stada" anvendes til behandling af symptomerne ved demens. 

Doseringsforslag

Findes som kapsler og depotplaster. 

 

Kapsler 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1,5 mg 2 gange i døgnet i mindst 2 uger.
 • Herefter kan dosis evt. øges med 1,5 mg hver 2. uge til højst 6 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk:
  • Dosis skal tages i forbindelse med et måltid.
  • Kapslerne skal synkes hele.

Depotplaster 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 4,6 mg/24 timer i 4 uger. Herefter øges, ved god tolerance, til 9,5 mg/24 timer. Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.
 • Bemærk:
  • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder på ryg, overarm eller bryst.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet  (fx rødme og betændelse i huden).
Vægttab.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Spisevægring, Uro og rastløshed.
Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion.
Hududslæt.
Besvimelsesanfald.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Mavesår.
Væskemangel.
Aggressivitet, Hyperaktivitet.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Faldtendens.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Bivirkninger fra bevægeapparatet.
Ikke kendt. Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Leverbetændelse.
Nældefeber.
Leverpåvirkning.
Kramper.
Forværret parkinsonisme, Rysten.
Hallucinationer, Døsighed, Mareridt, Rastløshed.
Rødme, Allergiske hudreaktioner, Blærer, Hudkløe.
Forhøjet blodtryk.
 • Bivirkningerne i skemaet gælder ved brug af depotplastre. Bivirkninger fra mave-tarmkanalen som kvalme, opkastning og diarré er langt mere almindelige ved brug af kapsler, hvor de kan ses hos over 10 %. De forekommer oftest under dosisændringer og hos kvinder. Ved brug af kapsler er der desuden forekommet tilfælde af alvorlig opkastning med skade på spiserøret.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved dårligt fungerende lever- eller nyrer samt hvis man vejer under 50 kg.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man er overfølsom over for andre midler, der har en kemisk lighed med rivastigmin - bl.a. neostigmin og pyridostigmin (midler med virkning på det automatiske nervesystem). 

Særlige advarsler

 • Behandling bør som hovedregel kun påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan hjælpe med at håndtere behandlingen.
 • Depotplastre. Skal man skifte til behandling med kapsler, fordi man har fået kontakteksem af plastrene, skal man først testes for allergi mod indholdsstoffet (rivastigmin).
 • Hvis man oplever bivirkninger fra mave-tarmkanalen, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil bivirkningerne er ophørt.
 • Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen kun er afbrudt i op til 3 dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen med 4,6 mg/24 timer.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved mavesår, astma, epilepsi, vandladningsbesvær og hvis man har, eller har risiko for at få, visse hjerterytmeforstyrrelser.
 • Vægten skal følges, da behandlingen kan øge risikoen for vægttab.
 • Hos personer med svær demens bør plastret placeres, så personen ikke selv kan nå det.

Nedsat leverfunktion 

 • Der er øget risiko for bivirkninger ved dårligt fungerende lever.
 • Ingen erfaring vedr. brug ved meget dårligt fungerende lever.
 • Man skal være særligt opmærksom på bivirkninger ved opjustering af dosis.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre øgede bivirkninger.
 • Konfusion er set ved samtidig brug af tolterodin (middel mod vandladningsforstyrrelser).
 • Samtidig brug af beta-blokkere kan øge risikoen for langsom puls.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give visse former for hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. lithium (middel mod mani), visse midler mod psykoser eller depression samt visse antibiotika.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet acetylkolin i hjernen. Herved kan ses en forbedring i patientens daglige funktion, men behandlingen har ikke virkning på sygdommens fremadskriden.
 • En evt. virkning kan først forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 1 time.

Håndtering og holdbarhed

Depotplastre 

 • Rivastigmin er fordelt i en matrix bestående af akryl-copolymerer og akryl klæbemiddel.
 • Klæbemassen består af silikoneklæbestof.
 • Bagsidelag bestående af polyester og fluorpolymerbelagt film.
 • Ydersiden består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg eller 6 mg rivastigmin (som hydrogentartrat). 

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 4,6 mg eller 9,5 mg rivastigmin over 24 timer. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg, hårde kapsler 4,5 mg, hårde kapsler 6 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg, hårde kapsler 4,5 mg, hårde kapsler 6 mg
Andre:
Akryl-co-polymerer : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 4,6 mg/24 timer  (2care4) , depotplastre 9,5 mg/24 timer
Akryl klæbemiddel : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 4,6 mg/24 timer  (2care4) , depotplastre 9,5 mg/24 timer
Fluorbelagt polyesterfilm : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 4,6 mg/24 timer  (2care4) , depotplastre 9,5 mg/24 timer
Lactose : hårde kapsler 1,5 mg, hårde kapsler 3 mg, hårde kapsler 4,5 mg, hårde kapsler 6 mg
Polyester : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 4,6 mg/24 timer  (2care4) , depotplastre 9,5 mg/24 timer
Silikoneklæbestof : depotplastre 4,6 mg/24 timer, depotplastre 4,6 mg/24 timer  (2care4) , depotplastre 9,5 mg/24 timer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 147,40
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. (blister) 239,65
Recept hårde kapsler 3 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. (blister) 248,40
Recept hårde kapsler 4,5 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. (blister) 241,65
Recept hårde kapsler 6 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. (blister) 268,55
Recept depotplastre 4,6 mg/24 timer 30 stk. 220,10
Recept depotplastre 4,6 mg/24 timer  (2care4) 30 stk. 232,35
Recept depotplastre 4,6 mg/24 timer  (2care4) 60 stk. 444,95
Recept depotplastre 4,6 mg/24 timer 90 stk. (3 x 30) 1.470,80
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 30 stk. 327,80
Recept depotplastre 9,5 mg/24 timer 60 stk. 586,30

Substitution

hårde kapsler 1,5 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
Rivastigmin "Mylan" Viatris, Rivastigmin, hårde kapsler 1,5 mg
 
hårde kapsler 3 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Mylan" Viatris, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
Rivastigmin "Orion" Orion Pharma, Rivastigmin, hårde kapsler 3 mg
 
hårde kapsler 4,5 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 4,5 mg
Rivastigmin "Orion" Orion Pharma, Rivastigmin, hårde kapsler 4,5 mg
 
hårde kapsler 6 mg
Nimvastid KRKA, Rivastigmin, hårde kapsler 6 mg
Rivastigmin "Orion" Orion Pharma, Rivastigmin, hårde kapsler 6 mg
 
depotplastre 4,6 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastor Orion Pharma, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
 
depotplastre 9,5 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastor Orion Pharma, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  1,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 1,5 mg
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 3 mg
 

Hårde kapsler  4,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Brun
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 4,5 mg
 

Hårde kapsler  6 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Brun, Orange
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 6 mg
 

Depotplastre  4,6 mg/24 timer

Præg:
Rivastigmin STADA 4,6 mg/24 h
Farve: Transparent, Hvid
Mål i mm: 26 x 26
Rivastigmin STADA depotplaster 4,6 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  9,5 mg/24 timer

Præg:
Rivastigmin STADA 9,5 mg/ 24 h
Farve: Transparent, Hvid
Mål i mm: 36,3 x 36,3
Rivastigmin depotplaster STADA 9,5 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

19.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...