Baklofen "Alternova"

Udgået: 12.06.2023
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Baklofen "Alternova".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Baklofen "Alternova" bliver forstærket.
Ingen restriktioner
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Baklofen "Alternova".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Baklofen "Alternova" bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Baklofen "Alternova" bruges mod

Baklofen "Alternova" er et muskelafslappende middel.  

 

Baklofen "Alternova" anvendes ved kroniske spastiske tilstande med spændte, stive muskler som følge af sygdom i centralnervesystemet.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Baklofen "Alternova"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  25 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages til et måltid.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  25 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  25 mg.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.
Dosis er individuel.    

 • Voksne og børn over 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 3 gange i døgnet. Herefter øges dosis gradvist i løbet af de næste uger til vedligeholdelsesdosis: 30-80 mg i døgnet.
 • Børn under 30 kgBegyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser, evt. gradvis stigning hver uge til højst 40 mg i døgnet for børn under 8 år eller højst 60 mg for børn over 8 år.

Bemærk:   

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 1 år.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Nedsat muskelspænding*
Sløvhed
Søvnighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Synstab**, Ufrivillige øjenbevægelser, Uskarpt syn
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Øget spytdannelse*
Kraftesløshed, Træthed
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen*
Nedsat effekt af hjertets pumpefunktion
Muskelsvaghed, Øget muskelspænding* Muskelsmerter
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Svimmelhed Hovedpine
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Opstemthed  (eufori) Mareridt, Søvnforstyrrelser
Ufrivillig vandladning Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning
Lungebetændelse*, Nedsat vejrtrækning
Hududslæt, Øget svedtendens
Lavt blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tarmslyng*
Vægtøgning
Væskemangel*
Selvmordstanker eller -adfærd*
Impotens Manglende eller forsinket sædafgang
Hårtab* Hudkløe
Blodprop i de dybe vener*, Væskeophobning i fx arme og ben
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Tinnitus
Mavesmerter
Leverpåvirkning
Muskelstivhed
Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Øget risiko for kramper
Talebesvær
Manglende vandladning
Brystsmerter
Besvimelsesanfald
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Lav legemstemperatur
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Abstinenser
Nældefeber
Forhøjet blodsukker
Forværret parkinsonisme
Rejsningsproblemer
Forværret skævhed i ryggen*

* Bivirkninger set ved indsprøjtning i rygmarvsvæsken.  

** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

  

 • Selvmordsadfærd er forekommet ved behandling med baclofen. Patienter med yderligere risikofaktorer, herunder misbrug, depression og/eller tidligere selvmordsforsøg, bør nøje overvåges, og patientens omsorgspersoner bør informeres om behovet herfor.
 • Bemærk: Risiko for udvikling af en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig afbrydelse af indsprøjtning i rygmarvsvæsken. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Det skal du vide, når du tager Baklofen "Alternova"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis. Mid...
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Oral opløsning 1 mg/ml. Forsigtighed ved dårligt fungerende lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.    

   

Anden medicin sammen med Baklofen "Alternova"

Anden medicin sammen med Baklofen "Alternova"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan øge virkningen af Baklofen "Alternova".
 • Baklofen "Alternova" kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Ved samtidig behandling med Baklofen "Alternova" og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx alkohol eller andre muskelafslappende midler), kan der opstå øget træthed.
 • Der kan ses forværring af spastiske symptomer ved anvendelse af Baklofen "Alternova" sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Baklofen "Alternova".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Baklofen "Alternova" bliver forstærket.

Alkohol og Baklofen "Alternova"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Baklofen "Alternova".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Baklofen "Alternova" bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Baklofen "Alternova" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som tabletter.
Dosis er individuel.   

 • Voksne og børn over 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 3 gange i døgnet. Herefter øges dosis gradvist i løbet af de næste uger til vedligeholdelsesdosis: 30-80 mg i døgnet.
 • Børn under 30 kgBegyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser, evt. gradvis stigning hver uge til højst 40 mg i døgnet for børn under 8 år eller højst 60 mg for børn over 8 år.

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 1 år.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Baklofen "Alternova"

 • Virker på centralnervesystemet ved at hæmme de nerveimpulser, der går fra musklerne til hjernen. Disse impulser er ofte forøgede ved spastiske tilstande.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Hvad indeholder Baklofen "Alternova"?

Baklofen "Alternova" kan erstattes med

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. Udgået 12-06-2023
 
Baklofen "Alternova" markedsføres af: Alternova
 
 
 

Revisionsdato

02.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...