Baklofen "Alternova" bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

tabletter

Baklofen "Alternova"

M03BX01
 

Baklofen "Alternova" er et muskelafslappende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Baklofen "Alternova" anvendes ved kroniske spastiske tilstande med spændte, stive muskler som følge af sygdom i centralnervesystemet. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter.
Dosis er individuel.  

 • Voksne og børn over 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 3 gange i døgnet. Herefter øges dosis gradvist i løbet af de næste uger til vedligeholdelsesdosis: 30-80 mg i døgnet.
 • Børn under 30 kgBegyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser, evt. gradvis stigning hver uge til højst 40 mg i døgnet for børn under 8 år eller højst 60 mg for børn over 8 år.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 1 år.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Nedsat muskelspænding*.
Sløvhed.
Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat effekt af hjertets pumpefunktion.
Synstab, Ufrivillige øjenbevægelser, Uskarpt syn.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Øget spytdannelse*.
Svimmelhed, Kraftesløshed, Træthed.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen*.
Muskelsvaghed, Øget muskelspænding*, Muskelsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Hovedpine.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Opstemthed  (eufori), Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Ufrivillig vandladning, Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning.
Lungebetændelse*, Nedsat vejrtrækning.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tarmslyng*.
Vægtøgning.
Væskemangel*.
Selvmordstanker eller -adfærd*.
Impotens, Manglende eller forsinket sædafgang.
Hårtab*, Hudkløe.
Blodprop i de dybe vener*, Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertebanken.
Tinnitus.
Mavesmerter.
Leverpåvirkning.
Muskelstivhed.
Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Øget risiko for kramper.
Talebesvær.
Manglende vandladning.
Brystsmerter.
Besvimelsesanfald.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur.
Ikke kendt. Langsom puls.
Abstinenser.
Nældefeber.
Forhøjet blodsukker.
Forværret parkinsonisme.
Rejsningsproblemer.
Forværret skævhed i ryggen*.

* Bivirkninger set ved indsprøjtning i rygmarvsvæsken. 

 

 • Selvmordsadfærd er forekommet ved behandling med baclofen. Patienter med yderligere risikofaktorer, herunder misbrug, depression og/eller tidligere selvmordsforsøg, bør nøje overvåges, og patientens omsorgspersoner bør informeres om behovet herfor.
 • Bemærk: Risiko for udvikling af en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig afbrydelse af indsprøjtning i rygmarvsvæsken. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Særlige advarsler

 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

Nedsat leverfunktion 

Oral opløsning 1 mg/ml. Forsigtighed ved dårligt fungerende lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.  

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan øge virkningen af Baklofen "Alternova".
 • Baklofen "Alternova" kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Ved samtidig behandling med Baklofen "Alternova" og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx alkohol eller andre muskelafslappende midler), kan der opstå øget træthed.
 • Der kan ses forværring af spastiske symptomer ved anvendelse af Baklofen "Alternova" sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker på centralnervesystemet ved at hæmme de nerveimpulser, der går fra musklerne til hjernen. Disse impulser er ofte forøgede ved spastiske tilstande.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (delekærv) baclofen.  

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 36,60

Substitution

tabletter 25 mg
Baclofen "Medical Valley" Medical Valley, Baclofen, tabletter 25 mg
Baclofen "Nordic Prime" (Parallelimport), Baclofen, tabletter 25 mg
Baklofen "Mylan" Viatris, Baclofen, tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

08.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...