Zopiclone "2care4" bruges til behandling af

Søvnløshed

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Zopiclone "2care4"

N05CF01
 

Zopiclone "2care4" er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zopiclone "2care4" anvendes kortvarigt mod søvnløshed. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 • Voksne. Sædvanligvis 2 tabletter (7,5 mg) før sengetid.
 • Ældre samt ved hæmmet vejrtrækning. Sædvanlig begyndelsesdosis ½ tablet (3,75 mg) før sengetid. I visse tilfælde kan dosis øges til 7,5 mg før sengetid.

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

 • Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
 • Alle benzodiazepinlignende midler som bl.a. zopiclon medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning. Risikoen øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mundtørhed, Smagsforstyrrelser  (bitter smag).
Døsighed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Kvalme.
Svimmelhed, Træthed, Utilpashed.
Sløvhed, Hovedpine.
Uro og rastløshed, Mareridt.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Opkastning.
Faldtendens  (særligt hos ældre).
Hukommelsesbesvær  (bl.a. hukommelsestab efter indtag af midlet).
Aggressivitet, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Irritabilitet.
Nedsat sexlyst.
Åndenød.
Allergiske hudreaktioner.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Leverpåvirkning.
Ikke kendt. Dobbeltsyn.
Fordøjelsesbesvær.
Abstinenser.
Muskelsvaghed.
Besvær med at styre arme og ben, Ændring i hudens følesans.
Adfærdsforstyrrelse, Afhængighed af midlet, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Rastløshed, Søvngængeri.
Nedsat vejrtrækning.
 • Den sløvende påvirkning er kraftigst de første 12 timer efter indtagelsen.
 • Forvirring og uventede psykiske reaktioner (fx aggressivitet og hallucinationer) ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes.
 • Søvngængeri er set og i disse tilfælde bør behandlingen genovervejes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter lang tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Må ikke anvendes, hvis man tidligere har oplevet såkaldt kompleks søvnadfærd (aktiviteter udført i søvn som fx søvngængeri), når man har været i behandling med midler indeholdende zopiclon eller lignende stoffer.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende midlet, især ved tidligere medicinmisbrug.
 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der så kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.

Nedsat leverfunktion 

 • Begyndelsesdosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Erythromycin (antibiotikum) øger virkningen af Zopiclone "2care4".
 • Itraconazol (svampemiddel) kan øge virkningen af Zopiclone "2care4".

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepinlignende midler forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Hvis midlet anvendes sent i graviditeten, kan der være risiko for påvirkning af det nyfødte barn. 

Læs mere om gravide og medicin 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter.
 • Halveringstiden i blodet () er 5-7 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 1 døgn.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 3,75 mg zopiclon. 

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 3,75 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 10 stk. (blister) 213,10
Recept filmovertrukne tabletter 3,75 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 360,95
Recept filmovertrukne tabletter 3,75 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 889,20

Substitution

filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Imozop Sandoz, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Zopiclone "Actavis" TEVA, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Zopiclone "Orion" Orion Pharma, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  3,75 mg  (2care4)

Præg:
ZOC, 3.75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

29.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...