Fluconazol "Fresenius Kabi"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Ingen restriktioner
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Fluconazol "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhæng...

Fluconazol "Fresenius Kabi" bruges mod

Fluconazol "Fresenius Kabi" er et svampemiddel.  

 

Fluconazol "Fresenius Kabi" anvendes til behandling af:  

 • Infektioner med svampe, som kan påvirkes af fluconazol.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Fluconazol "Fresenius Kabi"

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.   

   

Kryptokokmeningitis   

 • Voksne. 400 mg på dag 1 og derefter sædvanligvis 200-400 mg i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6-12 mg/kg legemsvægt i døgnet og højst 400 mg i døgnet.

   

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis   

 • Voksne. 200 mg i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 400 mg i døgnet

   

Udbredte svampeinfektioner   

 • Voksne.
  • Sædvanligvis 800 mg første dag, derefter 400 mg i døgnet i mindst 2 uger efter feberfrihed.
  • Langtidsbehandling kan være nødvendig ved nedsat immunforsvar.
 • Børn over 4 uger. 6-12 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Leverpåvirkning
Hovedpine
Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Feber, Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed
Ophobning af galde Gulsot
Nældefeber
Forhøjet galdefarvestof
Nedsat appetit
Kramper Muskelsmerter
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Søvnighed Søvnløshed
Hudkløe, Øget svedtendens
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjertebanken
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverskade
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet
Påvirkning af ekg
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Rysten
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hårtab
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

Det skal du vide, når du tager Fluconazol "Fresenius Kabi"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Fluconazol "Fresenius Kabi" skal anvendes med forsigt...

Fluconazol "Fresenius Kabi" skal anvendes med forsigtighed:   

 • Ved behandling af børn under 4 uger.
 • Risiko for påvirkning af ekg.
 • Risiko for leverskade.
 • Under behandlingen kontrolleres:
  • nyrernes funktion
  • leverens funktion
  • blodets indhold af kalium og natrium.
 • I sjældne tilfælde kan der være risiko for at få dårligere fungerende binyrebark.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

Anden medicin sammen med Fluconazol "Fresenius Kabi"

Anden medicin sammen med Fluconazol "Fresenius Kabi"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Du må ikke tage Fluconazol "Fresenius Kabi", hvis du er i behandling med
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • erythromycin (antibiotikum)
  • fluvastatin (kolesterolsænkende middel)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Du bør også undgå samtidig behandling med
  • amitriptylin (middel mod depression)
  • visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin og simvastatin).
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" øger virkningen af ibrutinib (middel til immunterapi). Dosis af ibrutinib nedsættes til 280 mg i døgnet under behandlingen med begge midler.
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" øger virkningen af ivacaftor (middel mod cystisk fibrose). Dosis af ivacaftor vil derfor sædvanligvis blive nedsat til 150 mg én gang daglig.
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" kan påvirke virkningen af
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • visse sovemidler (midazolam, triazolam)
  • rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" øger virkningen af warfarin (blodfortyndende middel), og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor vil dit blods evne til at størkne blive kontrolleret nøje under samtidig behandling med warfarin, og det kan være nødvendigt at justere dosis af warfarin.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Fluconazol "Fresenius Kabi".
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" øger markant virkningen af tolvaptan (middel mod speciel nyresygdom). Derfor bør dosis af tolvaptan nedsættes, og der bør hyppigt holdes øje med eventuelle bivirkninger, fx væskemangel og akut nyresvigt.
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" kan øge koncentration af lurasidon. Hvis kombinationen ikke kan undgås, nedsættes dosis af lurasidon.
 • Ved samtidig behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) kan der i sjældne tilfælde ses dårligere fungerende binyrebark.

   

Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

Må ikke fryses.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Høje doser...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Høje doser kan give fosterskade ved langtidsbehandling. Fluconazol "Fresenius Kabi" bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Amning bør...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning bør ophøre, hvis du skal behandles med Fluconazol "Fresenius Kabi" i længere tid og med høje doser. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Fluconazol "Fresenius Kabi"

Alkohol og Fluconazol "Fresenius Kabi" påvirker...
Alkohol og Fluconazol "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Fluconazol "Fresenius Kabi" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.  

  

Kryptokokmeningitis  

 • Voksne. 400 mg på dag 1 og derefter sædvanligvis 200-400 mg i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6-12 mg/kg legemsvægt i døgnet og højst 400 mg i døgnet.

  

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis  

 • Voksne. 200 mg i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 400 mg i døgnet

  

Udbredte svampeinfektioner  

 • Voksne.
  • Sædvanligvis 800 mg første dag, derefter 400 mg i døgnet i mindst 2 uger efter feberfrihed.
  • Langtidsbehandling kan være nødvendig ved nedsat immunforsvar.
 • Børn over 4 uger. 6-12 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Fluconazol "Fresenius Kabi"

 • Fluconazol "Fresenius Kabi" virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, så de går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er 25-30 timer (voksne), 15-25 timer (børn) og 55-88 timer (for tidligt fødte).

Hvad indeholder Fluconazol "Fresenius Kabi"?

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 50 ml 177,05
Recept infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 100 ml 390,65
Recept infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 10 x 200 ml 556,15
 
Fluconazol "Fresenius Kabi" markedsføres af: Fresenius Kabi
 
 
 

Revisionsdato

11.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...