Abstral

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Abstral. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Abstral bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Abstral. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Abstral bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdo...
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Abstral bruges mod

 

Abstral er et stærkt smertestillende middel.   

  

Abstral anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Abstral

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
sublinguale resoribletter  100 mikrogram, 100 mikrogram, 100 mikrogram, 200 mikrogram, 200 mikrogram, 200 mikrogram, 300 mikrogram, 400 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram og 800 mikrogram.
 • Tages uden mad.   

 • Efter fuldstændig opløsning af resoribletten kan indtgaes mad eller væske.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
sublinguale resoribletter  100 mikrogram, 100 mikrogram, 100 mikrogram, 200 mikrogram, 200 mikrogram, 200 mikrogram, 300 mikrogram, 400 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram og 800 mikrogram.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
sublinguale resoribletter  100 mikrogram, 100 mikrogram, 100 mikrogram, 200 mikrogram, 200 mikrogram, 200 mikrogram, 300 mikrogram, 400 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram og 800 mikrogram.
 • Må ikke synkes hele.   

 • Lægges under tungen.   

 • Må ikke tygges.   

 • Skal opløses fudstændigt under tungen.   

 • Må ikke suges.   

OBS

Kan ikke anvendes ved mundtørhed.   

  

Dosering

Findes som resoribletter til placering under tungen.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.   

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 100 mikrogram. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 15 minutter, kan dosis gentages. Der må ikke anvendes mere end 2 resoribletter til et enkelt smerteanfald.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

   

Bemærk:   

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Svimmelhed Hovedpine
Søvnighed
Øget svedtendens
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Overfølsomhed over for lyd
Synsforstyrrelser
Mavesmerter, Mundbetændelse Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Kraftesløshed
Reaktioner på påføringsstedet
Nedsat appetit
Muskelkramper, Nedsat følesans, Ændring i hudens følesans
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Tankeforstyrrelser Søvnløshed, Unormale drømme
Nedsat vejrtrækning Halsbetændelse, Høfeber
Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Blodtryksfald når man rejser sig Afslapning af karrenes muskler, Akut ildebefindende, Hedeture
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Koordinationsbesvær
Manglende vandladning
Åndenød
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser*, Tilvænning
Øget følsomhed for smerter
Afhængighed af midlet
Pauser i vejrtrækningen under søvn

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

  

Bemærk: Visse præparater kan indeholde sukker, der kan være skadeligt for tænderne.   

Det skal du vide, når du tager Abstral

Hvornår må du ikke tage Abstral

Hvornår må du ikke tage Abstral

Bør ikke anvendes ved   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Abstral

Anden medicin sammen med Abstral

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og visse midler mod epilepsi kan øge Abstrals sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Abstral.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Abstral sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Abstral.
 • Abstral kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og Abstral må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med Abstral, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 • Abstral må ikke tages sammen med lægemidler mod narkolepsi.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til
Vejledning om helbredskrav til kørekort kan bilkørsel ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Abstral. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Abstral bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Abstral

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Abstral.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Abstral bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Forbudt

Doping

Brug af Abstral vil blive betragtet som doping i konk...

Brug af Abstral vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Abstral må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som resoribletter til placering under tungen.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.  

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 100 mikrogram. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 15 minutter, kan dosis gentages. Der må ikke anvendes mere end 2 resoribletter til et enkelt smerteanfald.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

  

Bemærk:  

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Abstral

 • Smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 7 timer.

Hvad indeholder Abstral?

Fentanyl.  

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
sublinguale resoribletter 100 mikrogram
100 mikrogram  (Orifarm)
100 mikrogram
200 mikrogram
200 mikrogram  (Orifarm)
200 mikrogram
300 mikrogram
400 mikrogram
400 mikrogram
600 mikrogram
800 mikrogram
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Abstral kan erstattes med

  

sublinguale resoribletter 100 mikrogram
 
sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  100 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
sublinguale resoribletter 100 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  200 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,4 x 7,2
sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  300 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,4
sublinguale resoribletter 300 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  400 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 7,5
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  600 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 5,6
sublinguale resoribletter 600 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  800 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,9 x 10,4
sublinguale resoribletter 800 mikrogram
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 100 mikrogram 10 stk. (blister) 941,45
Recept sublinguale resoribletter 100 mikrogram 30 stk. (blister) 2.790,65
Recept sublinguale resoribletter 100 mikrogram  (Orifarm) 30 stk. (blister) 2.607,00
Recept sublinguale resoribletter 100 mikrogram 30 stk. (blister) 2.548,05
Recept sublinguale resoribletter 200 mikrogram 10 stk. (blister) 941,45
Recept sublinguale resoribletter 200 mikrogram 30 stk. (blister) 2.790,65
Recept sublinguale resoribletter 200 mikrogram  (Orifarm) 30 stk. (blister) 2.285,00
Recept sublinguale resoribletter 200 mikrogram 30 stk. (blister) 2.061,65
Recept sublinguale resoribletter 300 mikrogram 30 stk. (blister) 2.790,65
Recept sublinguale resoribletter 400 mikrogram 30 stk. (blister) 2.790,65
Recept sublinguale resoribletter 400 mikrogram 30 stk. (blister) 2.463,65
Recept sublinguale resoribletter 600 mikrogram 30 stk. (blister) 2.790,65
Recept sublinguale resoribletter 800 mikrogram 30 stk. (blister) 2.790,65
 
Abstral markedsføres af: Kyowa Kirin
 
 
 

Revisionsdato

11.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...