Abstral bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

sublinguale resoribletter

Abstral

N02AB03
 

Abstral er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Abstral anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter. 

Doseringsforslag

Findes som resoribletter til placering under tungen.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 100 mikrogram. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 15 minutter, kan dosis gentages. Der må ikke anvendes mere end 2 resoribletter til et enkelt smerteanfald.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

 

Bemærk: 

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Søvnighed.
Øget svedtendens.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Overfølsomhed over for lyd.
Synsforstyrrelser.
Mavesmerter, Mundbetændelse, Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed.
Reaktioner på påføringsstedet.
Nedsat appetit.
Muskelkramper, Nedsat følesans, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Tankeforstyrrelser, Søvnløshed, Unormale drømme.
Nedsat vejrtrækning, Halsbetændelse, Høfeber.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme.
Blodtryksfald når man rejser sig, Afslapning af karrenes muskler, Akut ildebefindende, Hedeture.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Koordinationsbesvær.
Manglende vandladning.
Åndenød.
Ikke kendt. Abstinenser*, Tilvænning.
Øget følsomhed for smerter.
Afhængighed af midlet.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen. 

 

Bemærk: Visse præparater kan indeholde sukker, der kan være skadeligt for tænderne.  

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Abstral sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Abstral.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Abstral sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Abstral.
 • Abstral kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og Abstral må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med Abstral, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 • Abstral må ikke tages sammen med lægemidler mod narkolepsi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til
Vejledning om helbredskrav til kørekort kan bilkørsel ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 7 timer.

Lægemiddelformer

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 100 mikrogram, 200 mikrogram, 300 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram eller 800 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 100 mikrogram 10 stk. (blister) 945,75
Recept sublinguale resoribletter 100 mikrogram 30 stk. (blister) 2.803,55
Recept sublinguale resoribletter 100 mikrogram  (Orifarm) 30 stk. (blister) 2.843,65
Recept sublinguale resoribletter 100 mikrogram  (2care4) 30 stk. (blister) 2.776,35
Recept sublinguale resoribletter 200 mikrogram 10 stk. (blister) 945,75
Recept sublinguale resoribletter 200 mikrogram 30 stk. (blister) 2.803,55
Recept sublinguale resoribletter 200 mikrogram  (Orifarm) 30 stk. (blister) 2.716,00
Recept sublinguale resoribletter 200 mikrogram  (2care4) 30 stk. (blister) 2.712,45
Recept sublinguale resoribletter 300 mikrogram 30 stk. (blister) 2.803,55
Recept sublinguale resoribletter 400 mikrogram 30 stk. (blister) 2.803,55
Recept sublinguale resoribletter 400 mikrogram  (2care4) 30 stk. (blister) 2.782,55
Recept sublinguale resoribletter 600 mikrogram 30 stk. (blister) 2.803,55
Recept sublinguale resoribletter 800 mikrogram 30 stk. (blister) 2.803,55

Substitution

sublinguale resoribletter 100 mikrogram
Sublifen G.L. Pharma Nordic, Fentanyl, sublinguale resoribletter 100 mikrogram
 
sublinguale resoribletter 200 mikrogram
Sublifen G.L. Pharma Nordic, Fentanyl, sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
Sublifen G.L. Pharma Nordic, Fentanyl, sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  100 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
sublinguale resoribletter 100 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  200 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,4 x 7,2
sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  300 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,4
sublinguale resoribletter 300 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  400 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 7,5
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  600 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 5,6
sublinguale resoribletter 600 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  800 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,9 x 10,4
sublinguale resoribletter 800 mikrogram
 
 
 
 

Revisionsdato

11.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...