Instanyl®

Udgået: 26.12.2022
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Instanyl®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Instanyl® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Instanyl®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Instanyl® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Instanyl® bruges mod

Instanyl® er et stærkt smertestillende middel.  

 

Instanyl® anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Instanyl®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som næsespray.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.   

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 50 mikrogram. Det har ingen betydning, hvilket næsebor du vælger. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 10 minutter, kan dosis gentages én gang, og denne dosis bør tages i det modsatte næsebor. Dosis kan evt. gradvis øges op til 200 mikrogram.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

    

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Instruktioner

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
   

Sådan bruger du endosis næsespray

 
  
   

  

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme, Opkastning
Træthed
Svimmelhed Hovedpine
Irritation i halsen
Øget svedtendens
Rødme og varmefølelse
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Muskelkramper
Nedsat vejrtrækning Næseblod
Lavt blodtryk
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser*, Tilvænning
Afhængighed af midlet, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

  

Der er set tilfælde, hvor der er gået hul i næseskillevæggen efter fentanyl næsespray.  

Det skal du vide, når du tager Instanyl®

Hvornår må du ikke tage Instanyl®

Hvornår må du ikke tage Instanyl®

Bør ikke anvendes   

 • ved alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng
 • hvis du tidligere er strålebehandlet i ansigtet.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker Instanyl®s sløvende og åndedrætshæmmende...
 • Alkohol forstærker Instanyl®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Ved gentagne tilfælde med næseblødning bør anden form end næsespray overvejes.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Instanyl®

Anden medicin sammen med Instanyl®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Instanyl®s sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion og hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Instanyl®.
 • Visse epilepsimidler (bl.a. phenobarbital, gabapentin og pregabalin) kan øge Instanyl®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Instanyl®.
  Instanyl® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (medicin mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 • Oxymetazolin (middel mod tilstoppet næse) kan nedsætte virkningen af Instanyl®.
Holdbarhed

Holdbarhed

Opbevaring   

Opbevares opretstående.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Bør kun anvendes under amning efter aftale med lægen.   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til
Vejledning om helbredskrav til kørekort kan bilkørsel ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Instanyl®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Instanyl® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Instanyl®

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Instanyl®.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Instanyl® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.
Forbudt

Doping

Brug af Instanyl® vil blive betragtet som doping i ko...

Brug af Instanyl® vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Instanyl® må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som næsespray.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.  

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 50 mikrogram. Det har ingen betydning, hvilket næsebor du vælger. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 10 minutter, kan dosis gentages én gang, og denne dosis bør tages i det modsatte næsebor. Dosis kan evt. gradvis øges op til 200 mikrogram.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Instanyl®

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 12-15 minutter.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Hvad indeholder Instanyl®?

Fentanyl.  

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
næsespray, opløsning 50 mikrogram
100 mikrogram
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Foto og identifikation

Næsespray, opløsning  50 mikrogram  (enkeltdosisbeholder)

Farve: Rød
Mål i mm: 45 x 60
Instanyl® endosis næsespray 50 mikg
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  100 mikrogram  (enkeltdosisbeholder)

Farve: Pink
Mål i mm: 45 x 60
Instanyl® endosis næsespray 100 mikg
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept næsespray, opløsning 50 mikrogram 6 stk. Udgået 26-12-2022
Recept næsespray, opløsning 100 mikrogram 6 stk. Udgået 26-12-2022
 
Instanyl® markedsføres af: Takeda Pharma
 
 
 

Revisionsdato

16.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...