Jurnista bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

depottabletter

Jurnista

N02AA03
 

Jurnista er et stærkt smertestillende middel. 

 

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Jurnista anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.  

Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 8 mg hver 24. time. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Hovedpine.
Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Synsforstyrrelser.
Diarré, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Feber, Kulderystelser.
Vægttab.
Nedsat appetit, Væskemangel.
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter.
Hukommelsesbesvær, Rysten, Sløvhed, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær, Mareridt, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnløshed, Talebesvær.
Manglende vandladning, Smertefuld vandladning.
Vandladningsbesvær.
Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Koordinationsbesvær.
Opstemthed.
Seksuelle forstyrrelser.
Nedsat vejrtrækning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Uro og rastløshed.
Ikke kendt. Pauser i vejrtrækningen under søvn.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.  

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Jurnistas sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Jurnistas sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Jurnista kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Andre morfinlignende præparater (stærke smertestillende midler) kan nedsætte virkningen af Jurnista og udløse abstinenssymptomer.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Hydromorphon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Virkningen varer 3-4 timer (kapsler og injektionsvæske) og og ca. 12 timer (depotkapsler).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 15 timer.

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 8 mg, 16 mg eller 32 mg hydromorphonhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 8 mg, depottabletter 16 mg, depottabletter 32 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 8 mg, depottabletter 16 mg, depottabletter 32 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 8 mg, depottabletter 16 mg, depottabletter 32 mg
Macrogoler : depottabletter 8 mg, depottabletter 16 mg, depottabletter 32 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 14 stk. 247,95
Recept depottabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 14 stk (blister) 440,55
Recept depottabletter 32 mg (kan dosisdisp.) 14 stk. 733,30

Foto og identifikation

Depottabletter  8 mg

Præg:
HM, 8
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7,5 x 7,5
depottabletter 8 mg
 

Depottabletter  16 mg

Præg:
HM, 16
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 16 mg
 

Depottabletter  32 mg

Præg:
HM, 32
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 9,1
depottabletter 32 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

07.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...