Mirtazapin "KRKA"

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Mirtazapin "KRKA".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Mirtazapin "KRKA" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Mirtazapin "KRKA".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Mirtazapin "KRKA" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Mirtazapin "KRKA" bruges mod

 

Mirtazapin "KRKA" er et middel, der anvendes til behandling af depression. NaSSA.

  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Mirtazapin "KRKA"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  15 mg, 30 mg og 45 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  15 mg, 30 mg og 45 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  15 mg, 30 mg og 45 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne   

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 15-30 mg 1 gang i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 15-45 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

   

Bemærk:   

 • Midlet bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år - bl.a. pga. manglende påvist effekt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-40 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Ved stop af behandlingen er der risiko for ophørssymp...

Ved stop af behandlingen er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed. Dosis skal derfor aftrappes gradvis - normalt over mindst 4 uger og i nogle tilfælde over 8 uger eller længere.    

Der er sædvanligvis størst risiko for ophørssymptomer i den afsluttende del af aftrapningen. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at foretage den sidste del af aftrapningen med et andet middel, der enten har længere virkningstid eller kan tages i lavere styrke.    

Planlæg aftrapningen med din læge.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mundtørhed
Vægtøgning
Øget appetit
Sløvhed Hovedpine
Søvnighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Forstoppelse, Opkastning
Ledsmerter, Rygsmerter Muskelsmerter
Hukommelsesbesvær, Rysten, Svimmelhed
Angst, Forvirring Døsighed, Unormale drømme
Hududslæt
Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Følelsesløshed i munden
Muskeluro, Ændring i hudens følesans Uro i benene
Hallucinationer, Manier, Uro og rastløshed Mareridt
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i bugspytkirtlen
Leverpåvirkning
Muskelkramper
Aggressivitet
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Mundhulegener, Øget spytdannelse
Alvorlig hudreaktion
Serotoninsyndrom*
For lidt natrium i blodet
Kramper, Nedbrydning af muskelvæv
Ændret følesans i munden
Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær Søvngængeri
Manglende vandladning
Langvarig smertefuld erektion
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Hududslæt med blæredannelse
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen

* Serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.  

  

 • Søvnighed optræder hovedsageligt i de første uger af behandlingen.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.
 • Der er set tilfælde af en bestemt type forstyrrelse af hjerterytmen (QT-forlængelse). Som regel i forbindelse med overdosering eller andre forhold, der øger risikoen for tilstanden (fx anden medicin eller tilfælde i den nærmeste famillie).
 • Lægemidlet kan muligvis i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.

Det skal du vide, når du tager Mirtazapin "KRKA"

Hvornår må du ikke tage Mirtazapin "KRKA"

Hvornår må du ikke tage Mirtazapin "KRKA"

Bør ikke anvendes til børn.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet.
 • Forsigtighed ved:
 • Midlet skal også anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Ved tegn på alvorlige hudreaktioner, gulsot, mani, kramper samt ved feber eller andre symptomer på infektion skal behandlingen stoppes.
 • Det kan være nødvendigt, at justere behandlingen mod sukkersyge.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-40 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Mirtazapin "KRKA"

Anden medicin sammen med Mirtazapin "KRKA"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Mirtazapin "KRKA".
 • Mirtazapin "KRKA" forstærker den sløvende virkning af benzodiazepiner (beroligende midler) og sovemidler.
 • Mirtazapin "KRKA" må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (middel mod depression eller Parkinsons sygdom), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Mirtazapin "KRKA".
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Mirtazapin "KRKA".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Mirtazapin "KRKA" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Mirtazapin "KRKA"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Mirtazapin "KRKA".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Mirtazapin "KRKA" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Mirtazapin "KRKA" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne  

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 15-30 mg 1 gang i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 15-45 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

  

Bemærk:  

 • Midlet bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år - bl.a. pga. manglende påvist effekt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-40 ml/min)  

Sådan virker Mirtazapin "KRKA"

 • Virker ved at øge mængden af signalstofferne serotonin og noradrenalin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter ca. 4 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-40 timer.

Mirtazapin "KRKA" kan erstattes med

  

filmovertrukne tabletter 15 mg
 
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
filmovertrukne tabletter 45 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 4,5 x 9
filmovertrukne tabletter 15 mg
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6 x 12
filmovertrukne tabletter 30 mg
 

Filmovertrukne tabletter  45 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 13,5
filmovertrukne tabletter 45 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.)
Mirtazapin "KRKA"
30 stk. (blister) 30,85
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.)
Mirtazapin "KRKA"
100 stk. (blister) 86,25
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.)
Mirtazapin "KRKA"
300 stk. 283,85
Recept filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.)
Mirtazapin "KRKA"
30 stk. (blister) 38,20
Recept filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.)
Mirtazapin "KRKA"
100 stk. (blister) 48,85
Recept filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.)
Mirtazapin "KRKA"
250 stk. 335,90
Recept filmovertrukne tabletter 45 mg (kan dosisdisp.)
Mirtazapin "KRKA"
30 stk. (blister) 76,90
Recept filmovertrukne tabletter 45 mg (kan dosisdisp.)
Mirtazapin "KRKA"
100 stk. (blister) 63,55
Recept filmovertrukne tabletter 45 mg (kan dosisdisp.)
Mirtazapin "KRKA"
250 stk. 417,35
 
Mirtazapin "KRKA" markedsføres af: KRKA
 
 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...