Avelox®

Må ikke anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Avelox® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Må ikke anvendes.
Graviditet: Må ikke anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Avelox® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne.

Avelox® bruges mod

 

Avelox® er et antibiotikum. Fluorquinolon.  

  

Avelox® anvendes til behandling af:  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Avelox®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  400 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  400 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  400 mg.
 • Synkes hele.   

 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne   

 • Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet.
 • Sædvanligvis behandling i 5-7 dage.

Bemærk:   

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Infektion med resistente bakterier eller svampe
Påvirkning af ekg*
Svimmelhed Hovedpine
Svampeinfektion i skeden
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser Hurtig puls
Synsforstyrrelser**
Betændelse i mavens slimhinde, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Smagsforstyrrelser
Smerter Utilpashed
Leverpåvirkning
Allergiske reaktioner Nældefeber
Hæmning af blodets evne til at størkne Forhøjet galdefarvestof, Påvirkning af bugspytkirtlen
For meget fedt i blodet, Væskemangel Nedsat appetit
Ledsmerter Muskelsmerter
Rysten, Ændring i hudens følesans
Angst, Forvirring, Hyperaktivitet Døsighed, Søvnforstyrrelser
Åndenød
Hudkløe, Hududslæt, Tør hud, Øget svedtendens
Afslapning af karrenes muskler
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Høretab, Tinnitus
Lysfølsomhed i øjet
Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse Synkebesvær
Leverbetændelse Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Seneskedehindebetændelse
Forhøjet urinsyre i blodet
Forhøjet blodsukker
Kramper, Muskelkramper, Muskelsvaghed
Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Nervebetændelse
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Psykiske ændringer, Talebesvær Unormale drømme
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne
Ændret lugtesans
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hjertebanken, Hjertestop
Synstab***, Årehindebetændelse i øjet
Alvorlig leverbetændelse
Alvorlig hudreaktion
Seneskader
Øget blødningstendens
Koma pga. for lavt blodsukker, Lavt blodsukker
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledbetændelse Muskelstivhed
Øget følesans
Personlighedsændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Karbetændelse
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nedbrydning af muskelvæv

* Påvirkning af ekg er set hos patienter med for lidt kalium i blodet.  

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning.  

*** Synstab er forbigående.  

  

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med moxifloxacin.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Alvorlige leverskader med tilfælde af dødsfald er set efter anvendelse af moxifloxacin tabletter.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:
  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.
 • Vedr. alvorlige hudreaktioner, se Særlige advarsler.

Det skal du vide, når du tager Avelox®

Hvornår må du ikke tage Avelox®

Hvornår må du ikke tage Avelox®

Avelox® bør ikke anvendes:   Til børn og unge, der...

Avelox® bør ikke anvendes:   

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken.
 • Ved meget dårligt fungerende hjerte.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Avelox® skal anvendes med forsigtighed:   Ved enhv...

Avelox® skal anvendes med forsigtighed:   

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Avelox® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Hvis du har en hjerteklap og samtidig har fx Marfans syndrom/Ehlers-Danlos syndrom, Turner-syndrom, Behcets sygdom, forhøjet blodtryk, leddegigt og betændelse i hjerteklappen, er der risiko for problemer med hjerteklapsygdom under behandlingen. Derfor skal du øjeblikkeligt kontakte en læge, hvis du oplever:
  • akut åndenød
  • nyopstået hjertebanken
  • væskeansamling i maven eller benene.
 • Midlet kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Kontakt straks en læge, hvis du får pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Hvis du har diabetes, er det vigtigt med omhyggelig kontrol af dit blodsukker pga. risiko for forstyrrelser i blodsukker ved behandling med Avelox® - der er set tilfælde af koma pga. for lavt blodsukker.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.
 • Hvis du får alvorlige hudreaktioner med fx hududslæt med blærer, skal du kontakte din læge, da behandlingen med midlet muligvis skal stoppes.

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Avelox®

Anden medicin sammen med Avelox®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Virkningen af Avelox® nedsættes af følgende præparater, og derfor bør disse og Avelox® tages med ca. 6 timers interval:
  • jernpræparater
  • zinkpræparater
  • syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium.
 • Samtidig anvendelse af midler, der påvirker hjertets elektriske impulser, øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ved samtidig anvendelse af warfarin (blodfortyndende middel) og Avelox® øges virkningen af warfarin.
Må ikke anvendes.

Graviditet og fertilitet

Må ikke anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol og Avelox® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Avelox®

Alkohol og Avelox® påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Avelox® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne  

 • Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet.
 • Sædvanligvis behandling i 5-7 dage.

Bemærk:  

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Sådan virker Avelox®

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er et virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 12 timer.

Avelox® kan erstattes med

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
M400, BAYER
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7,2 x 17,3
filmovertrukne tabletter 400 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.)
Avelox
7 stk. (blister) 408,05
 
Avelox® markedsføres af: Bayer
 
 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...