Botox® bruges til behandling af

Endetarmsrift
Svedproblemer

Botox®

M03AX01
 

Botox® er et muskelafslappende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Botox® anvendes til: 

 

Neurologiske sygdomme 

 • behandling af lokaliserede muskelkramper, fx kramper i musklerne omkring øjet eller den ene side af ansigtet og kramper i halsmuskulaturen samt til behandling af spasticitet (tilstande med spændte og stive muskler) i arm, håndled, ankel og fod hos patienter, der har haft hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • børn med spastisk lammelse til behandling af den foddeformitet, der er forårsaget af kramper i lægmusklen.
 • lindring af symptomerne på kronisk migræne hos voksne (dvs. hovedpine i 15 dage dage eller længere om måneden, hvoraf mindst 8 dage er med migræne), som ikke har effekt af andre migrænemidler, og hvor medicinoverforbrugshovedpine er udelukket. Kronisk migræne bør diagnosticeres af speciallæge i neurologi, og Botox® må kun gives under overvågning af en neurolog med erfaring i behandling af kronisk migræne.

 

Sygdomme i blæren 

 • behandling mod ufrivillig vandladning (inkontinens) på grund af enten tidligere rygmarvsskade eller dissemineret sklerose, eller fordi man ikke har haft tilstrækkelig effekt eller ikke tåler andre lægemidler mod inkontinens.

 

Sygdomme i hud, hår, negle eller kirtler 

 • behandling af stærkt forøget svedsekretion i armhulerne.

 

Anvendes kun på sygehus eller i speciallægeklinikker. 

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i den muskel, der skal afslappes. 

 

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

 

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. børn under 12 år. Der er dog begrænset erfaring ved behandling af kramper og lammelser samt forøget svedsekretion hos børn og unge mellem 12-17 år. Børn med foddeformitet kan behandles ned til 2 -års-alderen.
 • Erfaring savnes ved behandling af ældre > 65 år som, efter slagtilfælde, er behandlet med botulinum for spasticitet i ankel og fod.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er forbigående. Generelt forekommer smerter og ubehag på indstiksstedet* samt feber og influenzalignende symptomer.  

I meget sjældne tilfælde er set udtalt muskelsvaghed, synkebesvær, forstoppelse og lungebetændelse på grund af opkast i lungerne. Det skyldes spredningen af toxin.  

Der har efter markedsføring været sjældne rapporter om uønskede hændelser, der bl.a. involverede det kardiovaskulære system (hjerterytmeforstyrrelser og blodprop i hjertet), nedsat vejrtrækning samt nervebetændelse på fx arme og ben.  

Desuden er en tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene og alvorlige allergiske reaktioner også observeret.  


Bemærk: Bivirkningerne afhænger altid af, hvad du får midlet mod. Da bivirkninger og hyppigheder er angivet lidt forskelligt for de 3 botulinum-præparater, er oversigten her en sammenfatning af dem alle. Se i øvrigt præparatbeskrivelserne på medicin.dk. 

 • Muskelkramper omkring øjet og den ene side af ansigtet:

Meget almindelig: Hængende øjenlåg.
Almindelig: Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, hornhindebetændelse, tørre øjne, tåreflåd, lysfølsomhed, småblødninger i hud og slimhinder, øjenirritation.
Ikke almindelig: Dobbeltsyn, tågesyn, ansigtslammelse, indadvendte øjenlåg, synsforstyrrelser (fx uskarpt syn).
Sjælden: Hævede øjenlåg.  

Meget sjælden: Sår og forandringer på hornhinden, brist af hornhinden.  

 • Muskelkramper i halsmuskulaturen:

Meget almindelig: Synkebesvær, muskelsvaghed, smerter.
Almindelig: Svimmelhed, kraftesløshed, hovedpine, søvnighed, muskelstivhed, nedsat følesans, snue, øvre luftvejsinfektion, influenzalignende symptomer, mundtørhed, kvalme.
Ikke almindelige: Dobbeltsyn, hængende øjenlåg, åndenød.  

 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen:

Meget almindelig: Virusinfektion og øreinfektion.
Almindelig: Muskelsmerter, muskelsvaghed, faldtendens, søvnighed, ændring i hudens følesans, hududslæt, ufrivillig vandladning (inkontinens), smerter ved indstiksstedet.  

 • Foddeformitet, der er forårsaget af kramper i lægmusklen:

Almindelig: Muskelsmerter, ufrivillig vandladning (inkontinens), influenzalignende symptomer, reaktioner på indstiksstedet, gangforstyrrelser, træthed, fald.  

Ikke almindelig: Kraftesløshed.  

 • Stærkt forøget svedsekretion i armhulerne:

Almindelig: Hovedpine, ændring i hudens følesans, hedeture, øget svedtendens andre steder på kroppen, anormal hudlugt, hudkløe, hårtab, smerter i arm eller ben, smerter ved injektionsstedet, kraftesløshed.
Ikke almindelig: Muskelsmerter, ledlidelser, hudkløe.  

 • Muskelkramper i arm efter blodprop:

Almindelig: Øget muskelspænding, svaghed i armmusklerne, smerter i armen, skader på grund af uheld og fald, småblødninger i hud og slimhinder, reaktioner på indstiksstedet.  

 • Ufrivillig vandladning:

Meget almindelig: Urinvejsinfektion, smertefuld vandladning*.  

Almindelig: Manglende vandladning, hyppig vandladning, bakterier i urinen, øget mængde hvide blodlegemer i urinen.  

 • Ufrivillig vandladning (inkontinens) på grund af rygmarvsskade eller sklerose:

Meget almindelig: Urinvejsinfektion, manglende vandladning.
Almindelig: Søvnløshed, forstoppelse, muskelsvækkelse, muskelkrampe, blod i urinen*, smertefuld vandladning, træthed, gangforstyrrelse og fald.  

 • Kronisk migræne:

Almindelig: Hovedpine, migræne, lammelse af den ene side af ansigtet, hængende øjenlåg, hudkløe, udslæt, nakkesmerter, muskel- og ledsmerter, stivhed, muskelkrampe, muskelsvaghed, smerter ved indstiksstedet.
Ikke almindelige: Smerter i huden, kæbesmerter, synkebesvær.  

 

*bivirkninger på grund af injektionsproceduren  

 

Bør ikke anvendes

Botox® bør ikke anvendes ved: 

  

 • infektion ved injektionsstedet
 • behandling af ufrivillig vandladning, hvis du samtidig har en urinvejsinfektion.
 • overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Særlige advarsler

 • Botox® skal anvendes med forsigtighed, hvis du samtidig lider af tilstande med generel muskelsvækkelse eller muskelsvind.
 • Der er i meget sjældne tilfælde set alvorlige bivirkninger relateret til spredning af botulinum toxin fra injektionsstedet. Ved opståede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal du omgående søge lægehjælp.
 • Ved behandling af ufrivillig vandladning med Botox® skal lægen udvise forsigtighed ved kikkertundersøgelse af din blære, eller hvis du har symptomer på tilstoppede urinveje (hos mænd).
 • Forsigtighed ved blødningsforstyrrelser og/eller ved samtidig brug af blodfortyndende midler.
 • Hvis du har perioder med inaktivitet skal eventuel genoptræning ske gradvist efter injektion af Botox®.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Karantæne: Hvis udført af sundhedsperson 1 døgn, ellers 4 måneder)

Virkning

 • Virker ved at lamme den eller de muskler, midlet er indsprøjtet i.
 • Virkningen varer i uger til måneder.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8°C) eller i fryser (≤ -5°C). 

Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 enheder, 100 enheder eller 200 enheder Clostridium botulinum type A-toxin. 

Hjælpestoffer

Andre:
Humant albumin : pulver til injektionsvæske, opl. 50 enheder, pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder, pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder  (Orifarm) , pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder
Natriumchlorid : pulver til injektionsvæske, opl. 50 enheder, pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder, pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder  (Orifarm) , pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 50 enheder 1 stk. 1.678,85
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder 1 stk. 2.676,00
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder  (Orifarm) 1 stk. 1.957,00
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder 1 stk. 2.357,15
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder  (2care4) 1 stk. 2.120,00
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder 10 stk. 26.608,80
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder 1 stk. 5.335,20
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder 6 stk. 31.927,20
 
 
 

Revisionsdato

30.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...