Dzuveo

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Dzuveo. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Dzuveo bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Særlige hensyn
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Dzuveo. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Dzuveo bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Dzuveo bruges mod

 

Dzuveo er et smertestillende middel, som anvendes mod akutte, moderate til svære smerter hos voksne.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Dzuveo

Mad og drikke

Mad og drikke

sublinguale resoribletter  30 mikrogram.
 • Undgå at drikke eller spise efter placering under tungen.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

sublinguale resoribletter  30 mikrogram.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
sublinguale resoribletter  30 mikrogram.
 • Lægges under tungen.   

 • Skal opløses fudstændigt under tungen.   

OBS

Visse uopløselige hjælpestoffer kan blive tilbage i munden efter opløsning, hvilket er helt normalt.   

  

Dosering

Findes som resoribletter, der lægges under tungen.   

 • Tages efter behov, dog højst en gang i timen. Maksimal døgndosis er 24 stk. (720 mikrogram/dag).
 • Bør ikke anvendes i mere end 48 timer.

Bemærk:    

 • Applikatoren er kun til engangsbrug og fungerer som hjælpemiddel til at placere resoribletten korrekt under tungen.
 • Resoribletten bør opløses under tungen og bør ikke tygges eller synkes, da man ellers ikke opnår lægemidlets fulde effekt.
 • Bør ikke tages med mad eller drikke.
 • Du bør undgå at tale, eller tale så lidt som muligt, 10 minutter efter hver dosis.
 • Isterninger kan benyttes, hvis du føler dig meget tør i munden.
 • Visse uopløselige hjælpestoffer kan blive tilbage i munden efter opløsning, hvilket er helt normalt.
Instruktioner

Instruktioner

Se, hvordan du gør.

 • Applikatoren er kun til engangsbrug og fungerer som hjælpemiddel til at placere resoribletten korrekt under tungen.
 • Resoribletten bør opløses under tungen og bør ikke tygges eller synkes, da man ellers ikke opnår lægemidlets fulde effekt.
 • Du bør undgå at tale, eller tale så lidt som muligt, 10 minutter efter hver dosis.
 • Isterninger kan benyttes, hvis du føler dig meget tør i munden.
  

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Opkastning
Feber
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel Forhøjet antal hvide blodlegemer
Hurtig puls
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mundtørhed
For lidt ilt i blodet Træthed
Overfølsomhed
For lidt calcium i blodet, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet
Muskelkramper
Sløvhed, Svimmelhed Hovedpine
Angst, Forvirring, Søvnighed Søvnløshed
Manglende vandladning
Smerter i øvre luftveje
Hudkløe
Lavt blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Synsforstyrrelser, Øjensmerter
Mavesmerter Betændelse i mavens slimhinde, Diarré, Kvalme, Sure opstød
Kraftesløshed, Kulderystelser
Allergiske reaktioner
Forhøjet mængde sukker i blodet, Påvirkning af ekg Forhøjet galdefarvestof, Forhøjet urinstof i blodet, Leverpåvirkning
Rygsmerter, Smerter i arme og ben
Besvær med at styre arme og ben, Nedsat følesans, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans Overlivlige reflekser
Nervøsitet
Nedsat urinproduktion, Nyresvigt, Smerter i nyrerne
Vandladningsbesvær Brystsmerter
Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen
Blærer, Hududslæt, Tør hud, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen Varmefølelse
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Små pupiller
Abstinenser*, Tilvænning
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Kramper
Koma
Afhængighed af midlet**
Vejrtrækningsstop
Rødme

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

** Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådfør dig eventuelt med en misbrugsspecialist.   

Det skal du vide, når du tager Dzuveo

Hvornår må du ikke tage Dzuveo

Hvornår må du ikke tage Dzuveo

Dzuveo bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger, eller hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer.    

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Dzuveo skal anvendes med forsigtighed hvis du:   e...

Dzuveo skal anvendes med forsigtighed hvis du:   

 • er ældre eller er bevidsthedspåvirket
 • har nedsat lungefunktion
 • har en hovedskade eller en hjernesvulst
 • har problemer med hjerte og kredsløb, især langsom hjerterytme, uregelmæssig hjerterytme, lavt blodvolumen eller lavt blodtryk
 • har problemer med tarmen eller en lidelse i galdeblæren eller bugspytkirtlen
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

   

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.    

   

Anden medicin sammen med Dzuveo

Anden medicin sammen med Dzuveo

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Virkningen af Dzuveo kan forstærkes, hvis det tages sammen med visse antibiotika, svampemidler eller HIV-midler (bl.a. clarithromycin, itraconazol og ritonavir)
 • Forsigtighed ved samtidig brug af Dzuveo og lægemidler, der anvendes til behandling af højt blodtryk eller hjertekrampe og kaldes calciumkanal- eller betablokkere (fx diltiazem og nifedipin).
 • Samtidig brug af sovemedicin, medicin til behandling af angst (fx benzodiazepiner), beroligende midler, visse epilepsimidler eller alkohol kan medføre alvorlige vejrtrækningsproblemer, bevidstløshed og i værste tilfælde død.
 • Dzuveo bør ikke anvendes sammen med visse midler mod depression (MAO-hæmmere, SSRI, SNRI). MAO-hæmmere skal afbrydes i 2 uger, inden der gives Dzuveo.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og ilt.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Dzuveo. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Dzuveo bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Dzuveo

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Dzuveo.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Dzuveo bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.
Forbudt

Doping

Brug af Dzuveo vil blive betragtet som doping i konku...

Brug af Dzuveo vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Dzuveo må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som resoribletter, der lægges under tungen.  

 • Tages efter behov, dog højst en gang i timen. Maksimal døgndosis er 24 stk. (720 mikrogram/dag).
 • Bør ikke anvendes i mere end 48 timer.

Bemærk:   

 • Applikatoren er kun til engangsbrug og fungerer som hjælpemiddel til at placere resoribletten korrekt under tungen.
 • Resoribletten bør opløses under tungen og bør ikke tygges eller synkes, da man ellers ikke opnår lægemidlets fulde effekt.
 • Bør ikke tages med mad eller drikke.
 • Du bør undgå at tale, eller tale så lidt som muligt, 10 minutter efter hver dosis.
 • Isterninger kan benyttes, hvis du føler dig meget tør i munden.
 • Visse uopløselige hjælpestoffer kan blive tilbage i munden efter opløsning, hvilket er helt normalt.

Sådan virker Dzuveo

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 13 timer.

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  30 mikrogram  + fotos af applikator

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Spættet
Mål i mm: 3 x 3
sublinguale resoribletter 30 mikrogram + fotos af applikator
Dzuveo® apllikator, set oppefra uden lås
 
Dzuveo®, 30 mikrog. sublingual resoriblet i apllikator
 
 
 
 
Dzuveo® applikator set fra siden med lås.
 
Dzuveo®, 30 mikrog. sublingual resoriblet i applikator
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 30 mikrogram 5 stk. 1.490,85
 
Dzuveo markedsføres af: AGUETTANT NORDIC
 
 
 

Revisionsdato

14.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...