THC Olie "Stenocare" bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

mundhulevæske

THC Olie "Stenocare"

N02BG10
 

THC Olie "Stenocare" er et cannabismellemprodukt, der indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, se Medicinsk cannabis, Lægemiddelstyrelsen

Virksomme stoffer

Anvendelse

Efter Lægemiddelstyrelsens vurdering kan THC Olie "Stenocare" anvendes ved: 

 • Visse kroniske smertetilstande
 • Multipel sklerose
 • Rygmarvsskade
 • Kvalme og opkastning efter kemoterapi

 

Bemærk:  

 • Pga. manglende viden om langtidseffekter bør medicinsk cannabis ikke anvendes til patienter under 18 år.

Doseringsforslag

Findes som mundhulevæske til brug under tungen.  

 

Individuel dosering. 

 

Bemærk: 

 • Mundhulevæske anvendes under tungen.

Bivirkninger

 • Ved kortere tids behandling ses hyppigst træthed og svimmelhed.
 • Desuden ses psykiske symptomer, fx opstemthed, depression, forvirring, følelse af beruselse, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær.
 • Mere udtalte psykiske symptomer som hallucinationer, sanseforstyrrelser, psykoser, vrangforestillinger og selvmordstanker ses sjældent.
 • Balanceforstyrrelser med risiko for fald, nedsat opmærksomhed, talebesvær, smagsforstyrrelser og sløvhed kan forekomme. Egentlige besvimelsesanfald ses sjældent.
 • Der er sparsom viden om sikkerheden ved langvarig behandling med medicinsk cannabis, men man kan ikke udelukke en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne.

Bør ikke anvendes

Medicinsk cannabis bør ikke anvendes 

 • hvis du selv eller nogen i din familie lider af skizofreni
 • hvis du lider af andre psykiske lidelser, fx psykoser, depression, eller du tidligere har forsøgt at begå selvmord.

Særlige advarsler

 • Medicinsk cannabis bør ikke anvendes ved alvorlig hjertesygdom pga. risiko for hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet blodtryk eller blodtryksfald, når man rejser sig.
 • Forsigtighed til ældre med langsom dosisstigning pga. øget risiko for svimmelhed og hurtig puls.
 • Hvis der opstår udtalte psykiske symptomer under behandlingen, bør du holde pause, indtil symptomerne er forsvundet.
 • Forsigtighed ved aktuelt eller tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol kan forstærke den sløvende virkning.
 • Medicinsk cannabis kan medføre afhængighed.

Nedsat leverfunktion 

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 • Medicinsk cannabis skal anvendes med forsigtighed ved samtidig brug af sovemedicin, beroligende midler og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx morfin og morfinlignende stoffer) pga. risiko for forstærket virkning.
 • Samtidig brug af itraconazol (svampemiddel), ritonavir (HIV-middel) og clarithromycin (antibiotikum) kan øge virkningen af medicinsk cannabis.
 • Samtidig brug af rifampicin (tuberkulosemiddel), epilepsimidler (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af medicinsk cannabis.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Amning

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

OBS: Efter gældende lovgivning må man ikke køre bil, hvis man er i behandling med cannabis. 

 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du kun en enkelt gang har taget en dosis, kan du tappes efter 1 døgn.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Det tager mindst 30-90 minutter før eventuelle virkninger opnås.
 • Maksimal virkning ses normalt efter 2-3 timer, og virkningen aftager efter 4-8 timer.
 • Indtag af fedtholdig madan forbedre optagelsen af de aktive stoffer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i original plastflaske for at beskytte mod lys og fugt.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger.

Lægemiddelformer

Mundhulevæske, opløsning. 1 ml indeholder Cannabis sativa L., flos (cannabisblomst) svarende til 30 mg dronabinol (THC) og højst 0,1 mg cannabidiol (CBD). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
C Recept mundhulevæske 30+<0,1 mg/ml 30 ml 2.462,00
 
 
 

Revisionsdato

20.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...