THC Olie "Stenocare"

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Restriktioner
Må ikke anvendes.
Graviditet: Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og THC Olie "Stenocare" påvirker ikke hinanden.
Restriktioner
Doping: Restriktioner - cannabis.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Hv...
Trafik: Du må ikke køre bil.

THC Olie "Stenocare" bruges mod

THC Olie "Stenocare" er et cannabismellemprodukt, der indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, se Medicinsk cannabis, Lægemiddelstyrelsen.  

 

Efter Lægemiddelstyrelsens vurdering kan THC Olie "Stenocare" anvendes ved:  

 • Visse kroniske smertetilstande
 • Multipel sklerose
 • Rygmarvsskade
 • Kvalme og opkastning efter kemoterapi

  

Bemærk:   

 • Pga. manglende viden om langtidseffekter bør medicinsk cannabis ikke anvendes til patienter under 18 år.
 
Læs mere om:

Sådan tager du THC Olie "Stenocare"

Administration

Håndtering

Dosering

Findes som mundhulevæske til brug under tungen.    

   

Individuel dosering.   

   

Bemærk:   

 • Mundhulevæske anvendes under tungen.

Bivirkninger

 • Ved kortere tids behandling ses hyppigst træthed og svimmelhed.
 • Desuden ses psykiske symptomer, fx opstemthed, depression, forvirring, følelse af beruselse, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær.
 • Mere udtalte psykiske symptomer som hallucinationer, sanseforstyrrelser, psykoser, vrangforestillinger og selvmordstanker ses sjældent.
 • Balanceforstyrrelser med risiko for fald, nedsat opmærksomhed, talebesvær, smagsforstyrrelser og sløvhed kan forekomme. Egentlige besvimelsesanfald ses sjældent.
 • Der er sparsom viden om sikkerheden ved langvarig behandling med medicinsk cannabis, men man kan ikke udelukke en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne.

Det skal du vide, når du tager THC Olie "Stenocare"

Hvornår må du ikke tage THC Olie "Stenocare"

Hvornår må du ikke tage THC Olie "Stenocare"

Medicinsk cannabis bør ikke anvendes   hvis du sel...

Medicinsk cannabis bør ikke anvendes   

 • hvis du selv eller nogen i din familie lider af skizofreni
 • hvis du lider af andre psykiske lidelser, fx psykoser, depression, eller du tidligere har forsøgt at begå selvmord.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Medicinsk cannabis bør ikke anvendes ved alvorlig hjertesyg...
 • Medicinsk cannabis bør ikke anvendes ved alvorlig hjertesygdom pga. risiko for hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet blodtryk eller blodtryksfald, når man rejser sig.
 • Forsigtighed til ældre med langsom dosisstigning pga. øget risiko for svimmelhed og hurtig puls.
 • Hvis der opstår udtalte psykiske symptomer under behandlingen, bør du holde pause, indtil symptomerne er forsvundet.
 • Forsigtighed ved aktuelt eller tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol kan forstærke den sløvende virkning.
 • Medicinsk cannabis kan medføre afhængighed.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med THC Olie "Stenocare"

Anden medicin sammen med THC Olie "Stenocare"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Medicinsk cannabis skal anvendes med forsigtighed ved samtidig brug af sovemedicin, beroligende midler og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx morfin og morfinlignende stoffer) pga. risiko for forstærket virkning.
 • Samtidig brug af itraconazol (svampemiddel), ritonavir (HIV-middel) og clarithromycin (antibiotikum) kan øge virkningen af medicinsk cannabis.
 • Samtidig brug af rifampicin (tuberkulosemiddel), epilepsimidler (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af medicinsk cannabis.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

 • Opbevares i original plastflaske for at beskytte mod lys og fugt.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger.
Må ikke anvendes.

Graviditet og fertilitet

Må ikke anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Må ikke anvendes.

Amning

Trafik

Trafik

OBS: Efter gældende lovgivning må man ikke køre bil, hvis man er i behandling med cannabis.   

   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og THC Olie "Stenocare"

Alkohol og THC Olie "Stenocare" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Hv...
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du kun en enkelt gang har taget en dosis, kan du tappes efter 1 døgn.
Restriktioner

Doping

Brug af THC Olie "Stenocare" kan blive betragtet som ...

Brug af THC Olie "Stenocare" kan blive betragtet som doping ved konkurrencer.    

Cannabidiol (CBD) er ikke længere forbudt. Produkter, der er udtræk fra planten cannabis kan dog indeholde forskellige koncentrationer af THC, som stadig er forbudt i konkurencer. Derfor er brugen af ethvert cannabidiol-produkt på udøverens eget ansvar.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som mundhulevæske til brug under tungen.   

  

Individuel dosering.  

  

Bemærk:  

 • Mundhulevæske anvendes under tungen.

Sådan virker THC Olie "Stenocare"

 • Det tager mindst 30-90 minutter før eventuelle virkninger opnås.
 • Maksimal virkning ses normalt efter 2-3 timer, og virkningen aftager efter 4-8 timer.
 • Indtag af fedtholdig mad kan forbedre optagelsen af de aktive stoffer.

Hvad indeholder THC Olie "Stenocare"?

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
C Recept mundhulevæske 30+<0,1 mg/ml 30 ml 2.441,75
 
THC Olie "Stenocare" markedsføres af: Stenocare
 
 
 

Revisionsdato

09.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...