Technetium(99m-tc)-mertiatid

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Technetium(99m-tc)-mertiatid.