Borax

Følgende præparat indeholder Borax:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Borax. Tjek derfor præparatets indlægsseddel.
Præparat Medicinvirksomhed
Kloramfenikol "Santen" Santen