β-cyclodextrin

Følgende præparat indeholder β-cyclodextrin:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde β-cyclodextrin. Tjek derfor præparatets indlægsseddel.
Præparat Medicinvirksomhed
True Test® 36 Navamedic Danmark (10325)