α,α-trehalose

Følgende præparat indeholder α,α-trehalose:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde α,α-trehalose. Tjek derfor præparatets indlægsseddel.
Præparat Medicinvirksomhed
Phesgo, komb. Roche (240)