Caloxetattrinatrium

Følgende præparater indeholder Caloxetattrinatrium:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Caloxetattrinatrium. Tjek derfor præparatets indlægsseddel.