α-tocopherylacetat

Følgende præparat indeholder α-tocopherylacetat:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde α-tocopherylacetat. Tjek derfor præparatets indlægsseddel.
Præparat Medicinvirksomhed
Calcipotriol "Sandoz" Sandoz