Kapsid-hæmmer

 

Kapsid-hæmmere hæmmer HIV-1-replikation og anvendes til behandling af svære HIV-infektioner.  

 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Lenacapavir Sunlenca, Gilead Sciences