Benzodiazepiner

 

Der er mange forskellige benzodiazepiner på markedet. Alle benzodiazepiner har angstdæmpende, beroligende, søvnfremkaldende, muskelafslappende og krampeforebyggende virkning. De adskiller sig især ved, hvor længe de virker. Nogle midler virker i 6-8 timer, andre i flere dage. Det er sådanne forskelle, der er grunden til, at nogle benzodiazepiner bruges som sovemidler og andre mod angst, epileptiske anfald eller feberkramper. 


Alle benzodiazepiner fremmer virkningen af signalstoffet GABA (gamma-amino-smørsyre) i hjernen. Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper. 


Benzodiazepiner bør normalt kun ordineres til korttidsbehandling inden for dage eller få uger. Ved længere tids brug kan midlerne nemlig give tilvænning, så at virkningen aftager allerede efter 2-3 ugers brug. Desuden kan der komme abstinenssymptomer i form af angst, uro og søvnbesvær, hvis du pludselig holder op med at tage dem. 


Nogle bruger benzodiazepiner som egentlige rusmidler og kan udvikle svær afhængighed med indtagelse af store daglige mængder.  

 

Må jeg køre bil?  

Kørsel under påvirkning af benzodiazepiner er strafbart på samme måde, som promillekørsel. Det er op til lægen at vurdere, hvornår man vil være i stand til at køre bil. Normalt må man ikke køre bil i starten af behandlingen, og når dosis øges meget. Oftest anbefales 4 ugers pause, men længden af pausen afhænger af lægens vurdering. Hvis man er i fast behandling med de benzodiazepiner, som virker over lang tid, er det normalt med kørselsforbud under hele behandlingen.