DPP-4 hæmmere inkl. kombinationspræparater

 

Visse midler, kaldet DPP-4 hæmmere, stimulerer sekretion af insulin, men hæmmer samtidig glucagon, der virker modsat insulin. Derved falder blodsukkeret.  

DPP-4 hæmmerne findes også i kombination med metformin eller en SGLT-2 hæmmer. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Metformin, VildagliptinMetformin Eucreas, komb., Novartis
Vildagliptin Galvus®, Novartis
Empagliflozin, LinagliptinEmpagliflozin Glyxambi, komb., Boehringer Ingelheim
Metformin, VildagliptinMetformin Icandra®, komb., Parallelimport
Vildagliptin Jalra®, Novartis
Metformin, Sitagliptin Janumet®, komb., MSD
Sitagliptin Januvia®, MSD
Linagliptin, Metformin Jentadueto, komb., Boehringer Ingelheim
Metformin, Saxagliptin Komboglyze, komb., AstraZeneca
Saxagliptin Onglyza®, AstraZeneca
Dapagliflozin, Saxagliptin Qtern, komb., AstraZeneca
Ertugliflozin, SitagliptinErtugliflozin Steglujan, komb., MSD
Linagliptin Trajenta, Boehringer Ingelheim
Alogliptin, MetforminMetformin Vipdomet, komb., Takeda Pharma
Alogliptin Vipidia, Takeda Pharma
Sitagliptin Xelevia, MSD
Metformin, Vildagliptin Zomarist®, komb., Novartis