DPP-4 hæmmere inkl. kombinationspræparater

 

Visse midler, kaldet DPP-4 hæmmere, stimulerer sekretion af insulin, men hæmmer samtidig glucagon, der virker modsat insulin. Derved falder blodsukkeret.  

DPP-4 hæmmerne findes også i kombination med metformin eller en SGLT-2 hæmmer. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Metformin, Vildagliptin Icandra®, komb., Novartis