Angiotensin II-blokkere og neprilysinhæmmer i kombination

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Sacubitril, ValsartanSacubitrilValsartanSacubitrilValsartan Entresto, komb., Novartis