Biologiske midler mod astma

 

Mepolizumab, omalizumab og reslizumab er kunstigt fremstillede antistoffer, der hæmmer betændelsesreaktionen (inflammationen) ved visser former for svær astma

 

Omalizumab virker ved at hæmme virkningen af immunglobulin E (IgE), som er medvirkende årsag til den sygdomsproces i luftvejene, som ses ved allergisk betinget astma. Omalizumab anvendes som supplerende forebyggende behandling ved meget svær, vedvarende allergisk astma. Behandlingen finder sted på sygehus med indsprøjtninger 1-2 gange om måneden.  

 

Mepolizumab og reslizumab virker ved at hæmme aktiviteten af et stof, interleukin-5, der giver betændelsesreaktion i luftvejene ved visse tilfælde af astma (svær astma med mange eosinofile celler i luftvejene). Mepolizumab og reslizumab bruges som tillægsbehandling sammen med den sædvanlige inhalations-behandling, når man ikke har haft tilstrækkelig effekt af inhalationsbehandlingen alene.  

 

Midlerne virker udelukkende forebyggende og har ingen effekt på et igangværende anfald. 

Læs mere om biologiske og biosimilære lægemidler.  

 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Reslizumab Cinqaero, TEVA
Benralizumab Fasenra, AstraZeneca
Mepolizumab Nucala®, GSK Pharma
Omalizumab Xolair®, Novartis