Midler mod Cushings sygdom

 
  • Pasireotid virker ved at hæmme svulstens produktion af hormonet ACTH i de tilfælde, hvor Cushings sygdom skyldes en godartet svulst i hjernen.
  • Metyrapon og ketoconazol virker ved at hæmme binyrebarkens produktion af binyrebarkhormon og anvendes sædvanligvis i en kortere periode som symptombehandling. Metyrapon anvendes desuden ved test i forbindelse med diagnosticering af Cushings sygdom.

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Ketoconazol Ketoconazole HRA, HRA Pharma
Metyrapon Metopirone®, HRA Pharma
Pasireotid Signifor®, Recordati