Antistoffer mod knogleskørhed

 

Denosumab virker ved at binde sig til en bestemt receptor, så knoglenedbrydningen hæmmes. Herved øges knoglemineraltætheden, så risikoen for knoglebrud i ryg, hofteregionen og underarmen bliver mindre. Stoffet indsprøjtes under huden hver 6. måned og gives enten i låret, i maveskindet eller på bagsiden af armen. Det er meget vigtigt, at man husker at få indsprøjtningen hver 6. måned, da effekten hurtigt aftager, og man vil få et hurtigt tab af knoglemineral, hvis man ikke husker at få indsprøjtningen. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Romosozumab EVENITY®, UCB Nordic
Denosumab Prolia, Amgen