2. generations antipsykotika

 

Amisulprid, aripripazol, olanzapin, paliperidon, quetiapin, risperidon, sertindol, asenapin, lurasidon og ziprasidon er nyere midler mod psykoser med mindre tilbøjelighed til at give neurologiske bivirkninger. De er derfor førstevalgspræparat. Nogle lægemidler har overvægt som bivirkning, og kontrol af vægt er derfor vigtigt. Lægemidler fra denne gruppe påvirker aktiviteten af forskellige signalstoffer i hjernen. De har alle en virkning på signalstoffet dopamin, der for nogle af midlerne er mere specifik end for andre ældre præparater. Denne virkning er særlig betydningsfuld for stoffernes antipsykotiske virkning. Herudover påvirker de også signalstoffet serotonin. Vægtøgning er en bivirkning, der er vigtig at sætte ind overfor med kostvejledning eller skift til et andet antipsykotikum. 

 

Clozapin er et ældre lægemiddel. Det bruges især ved behov for meget kraftig antipsykotisk virkning, som man ikke har kunnet opnå med andre antipsykotika. Clozapin påvirker flest signalstoffer i hjernen, og det har derfor tendens til at give flest bivirkninger. Behandling med clozapin kræver særlige kontrolforanstaltninger, da stoffet i sjældne tilfælde kan undertrykke knoglemarvens funktion. Behandlingen foretages kun af speciallæger i psykiatri. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Aripiprazol Abilify®, Otsuka Pharma
Amisulprid Amisulprid "DLF", DLF
Amisulprid Amisulprid "Nordic Prime", Parallelimport
Aripiprazol Aripiprazol "Accord Healthcare", Accord
Aripiprazol Aripiprazol "Krka", KRKA
Aripiprazol Aripiprazol "Stada", STADA Nordic
Aripiprazol Aripiprazole "Accord", Accord
Aripiprazol Aripiprazole "Medical Valley", Medical Valley
Aripiprazol Aripiprazole "Teva", TEVA
Aripiprazol Aripiprazole "Zentiva", Zentiva
Quetiapin Biquetan, STADA Nordic
Clozapin Cloprinex, Parallelimport
Clozapin Clozapin "Accord", Accord
Clozapin Clozapin "Hexal", HEXAL
Clozapin Clozapin "Nordic Prime", Parallelimport
Olanzapin Farpenta®, SanoSwiss
Clozapin Froidir, Orion Pharma
Paliperidon Invega®, Janssen
Lurasidon Latuda, CNX
Clozapin Leponex®, Viatris
Mirtazapin Mirtazapin "Paranova", Parallelimport
Risperidon Moletuzar, Parallelimport
Olanzapin Olanzapin "Accord", Accord
Olanzapin Olanzapin "Actavis", TEVA
Olanzapin Olanzapin "Stada" filmovertrukne tabletter, STADA Nordic
Olanzapin Olanzapin "Stada" smeltetabletter, STADA Nordic
Olanzapin Olanzapine "Glenmark Europe", Glenmark Nordic
Olanzapin Olanzapine "Glenmark", Glenmark Nordic
Olanzapin Olanzapine "Mylan", Viatris
Olanzapin Olanzapine "Teva", SanoSwiss
Paliperidon Paliperidon "2care4", Parallelimport
Paliperidon Paliperidon "Krka", KRKA
Paliperidon Paliperidon "Nordic Prime", Parallelimport
Clozapin Prizapin, Parallelimport
Quetiapin Quetiapin "Accord", Accord
Quetiapin Quetiapin "Aristo", Aristo Pharma Nordic
Quetiapin Quetiapin "KRKA", KRKA
Quetiapin Quetiapin "Medical Valley", Medical Valley
Quetiapin Quetiapin "Sandoz", Sandoz
Quetiapin Quetiapine "Teva", TEVA
Cariprazin Reagila, Recordati
Risperidon Rispemyl, Viatris
Risperidon Risperanne, Sandoz
Risperidon Risperdal®, Janssen
Risperidon Risperidon "Actavis", TEVA
Risperidon Risperidon "Krka", KRKA
Risperidon Risperidon "Paranova", Parallelimport
Risperidon Risperidon "Sandoz", Sandoz
Risperidon Risperidon "Stada", STADA Nordic
Risperidon Risperidon "Teva", TEVA
Brexpiprazol RXULTI®, Otsuka Pharma
Sertindol Serdolect®, Lundbeck
Quetiapin Seroquel®, Parallelimport
Quetiapin Seroquel® Prolong, AstraZeneca
Amisulprid Solian®, Sanofi
Quetiapin Stadaquel, STADA Nordic
Asenapin Sycrest, Organon Denmark
Olanzapin Zalasta®, KRKA
Ziprasidon Zeldox®, Viatris
Ziprasidon Zipranova, Parallelimport
Ziprasidon Ziprasidon "2care4", Parallelimport
Ziprasidon Ziprasidon "Krka", KRKA
Ziprasidon Ziprasidon "Orifarm", Parallelimport
Ziprasidon Ziprasidon "Stada", STADA Nordic
Ziprasidon Ziprasidone "Sandoz", Sandoz
Olanzapin Zyprexa®, Eli Lilly