2. generations antipsykotika

 

Amisulprid, aripripazol, olanzapin, paliperidon, quetiapin, risperidon, sertindol, asenapin, lurasidon og ziprasidon er nyere midler mod psykoser med mindre tilbøjelighed til at give neurologiske bivirkninger. De er derfor førstevalgspræparat. Nogle lægemidler har overvægt som bivirkning, og kontrol af vægt er derfor vigtigt. Lægemidler fra denne gruppe påvirker aktiviteten af forskellige signalstoffer i hjernen. De har alle en virkning på signalstoffet dopamin, der for nogle af midlerne er mere specifik end for andre ældre præparater. Denne virkning er særlig betydningsfuld for stoffernes antipsykotiske virkning. Herudover påvirker de også signalstoffet serotonin. Vægtøgning er en bivirkning, der er vigtig at sætte ind overfor med kostvejledning eller skift til et andet antipsykotikum. 

 

Clozapin er et ældre lægemiddel. Det bruges især ved behov for meget kraftig antipsykotisk virkning, som man ikke har kunnet opnå med andre antipsykotika. Clozapin påvirker flest signalstoffer i hjernen, og det har derfor tendens til at give flest bivirkninger. Behandling med clozapin kræver særlige kontrolforanstaltninger, da stoffet i sjældne tilfælde kan undertrykke knoglemarvens funktion. Behandlingen foretages kun af speciallæger i psykiatri. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Aripiprazol Abilify®, Otsuka Pharma
Amisulprid Aktiprol, Medochemie
Amisulprid Amisulprid "DLF", DLF
Aripiprazol Aripiprazol "Krka", KRKA
Aripiprazol Aripiprazol "Stada", STADA Nordic
Aripiprazol Aripiprazole "Accord", Accord
Aripiprazol Aripiprazole "Medical Valley", Medical Valley
Aripiprazol Aripiprazole "Teva", TEVA
Quetiapin Biquetan, STADA Nordic
Clozapin Clozapin "2care4", Parallelimport
Clozapin Clozapin "Accord", Accord
Clozapin Clozapin "Hexal", HEXAL
Clozapin Clozapin "Mylan", Mylan
Clozapin Clozapin "Orifarm", Orifarm Generics
Clozapin Clozapine "Actavis", TEVA
Clozapin Froidir, Orion Pharma
Paliperidon Invega®, Janssen
Quetiapin Ketipinor, Orion Pharma
Lurasidon Latuda, SUNOVION
Clozapin Leponex®, Mylan
Mirtazapin Mirtanor, Parallelimport
Olanzapin Olanzapin "Accord", Accord
Olanzapin Olanzapin "Actavis", TEVA
Olanzapin Olanzapin "Nordic Prime", Parallelimport
Olanzapin Olanzapin "Stada" filmovertrukne tabletter, STADA Nordic
Olanzapin Olanzapin "Stada" smeltetabletter, STADA Nordic
Olanzapin Olanzapine "Glenmark Europe", Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Olanzapin Olanzapine "Glenmark", Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Olanzapin Olanzapine "Mylan", Mylan
Olanzapin Olanzapine "Teva", SanoSwiss
Olanzapin Olazop, Parallelimport
Paliperidon Paliperidon "2care4", Parallelimport
Paliperidon Paliperidon "Krka", KRKA
Quetiapin Quetiapin "Accord", Accord
Quetiapin Quetiapin "Hexal", HEXAL
Quetiapin Quetiapin "KRKA", KRKA
Quetiapin Quetiapin "Medical Valley", Medical Valley
Quetiapin Quetiapin "Sandoz", Sandoz
Quetiapin Quetiapine "Teva", TEVA
Cariprazin Reagila, Recordati
Risperidon Rispemyl, Mylan
Risperidon Risperanne, Sandoz
Risperidon Risperdal®, Janssen
Risperidon Risperidon "2care4", Parallelimport
Risperidon Risperidon "Actavis", TEVA
Risperidon Risperidon "Krka", KRKA
Risperidon Risperidon "Sandoz", Sandoz
Risperidon Risperidon "Stada", STADA Nordic
Risperidon Risperidon "Teva", TEVA
Brexpiprazol RXULTI®, Otsuka Pharma
Sertindol Serdolect®, Lundbeck
Quetiapin Seroquel®, Parallelimport
Quetiapin Seroquel® Prolong, AstraZeneca
Amisulprid Solian®, Sanofi
Quetiapin Stadaquel, Stada
Asenapin Sycrest, Lundbeck
Olanzapin Zalasta®, KRKA
Ziprasidon Zeldox®, Pfizer
Ziprasidon Ziprasidon "Krka", KRKA
Ziprasidon Ziprasidon "Stada", STADA Nordic
Ziprasidon Ziprasidone "Sandoz", Sandoz
Olanzapin Zyprexa®, Eli Lilly