Indtrængningshæmmere

 

Maraviroc hæmmer HIV's indtrængen i cellen. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Maraviroc Celsentri, GSK Pharma