Vaccination mod pneumokok-infektion

 

Lungebetændelse forårsaget af pneumokokker er en alvorlig infektion især hos ældre. Det anbefales derfor, at ældre over 65 år som tidligere har haft lungebetændelse med pneumokokker, vaccineres. Personer med visse kroniske sygdomme, nedsat immunforsvar, eller som ikke har nogen milt, bør også vaccineres.  

Vaccination mod pneumokokker indgår også i Sundhedsstyrelsens børnevaccinationsprogram

Præparater

Virksomme stoffer Navn
23-valente pneumokokpolysaccharider Pneumovax, MSD
13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider Prevenar 13®, Pfizer