Montelukast

 

Indholdsstoffet montelukast virker ved at hæmme virkningen af såkaldte leukotriener, som er stoffer, der dannes lokalt i luftvejene efter at man har inhaleret stoffer, som man er allergisk over for, og som fremmer luftvejsirritation. Ved at hæmme virkningen af leukotrienerne mindskes forsnævringen af luftvejene, og luftpassagen til og fra lungerne bedres. Montelukast kan anvendes som forebyggende middel i de tilfælde, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig effekt med binyrebarkhormon til inhalation. Stoffet virker bedst, hvis der er tale om allergisk astma.  

 

Montelukast virker udelukkende forebyggende og kan ikke bruges til behandling af et igangværende anfald.