Midler mod malaria

 

Quinin er oprindelig udvundet af barken fra kinintræet og virker ved at dræbe malaria-parasitterne i det stadium, hvor de findes i de røde blodlegemer. Selve virkningsmekanismen er ukendt. Det bruges især til behandling af livstruende eller kompliceret malaria forårsaget af falciparum-parasitter.

Mefloquin er beslægtet med quinin og bruges til forebyggelse og behandling af malaria, specielt malaria forårsaget af falciparum-parasitter, der har udviklet modstandsdygtighed (resistens) over for chloroquin og andre malariamidler. Mefloquin er ikke længere registreret i Danmark, men kan rekvireres med godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen, hvis der ikke findes alternativer, fx til forebyggelse og behandling af malaria hos gravide.

Hydroxychloroquin, som er udviklet fra chloroquin, virker ved at dræbe malaria-parasitterne i det stadium, hvor de findes i de røde blodlegemer. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt, men det virker formentlig ved at binde sig til jernmolekyler i de røde blodlegemer og dermed forhindrer parasitterne i at overleve. Derudover påvirker hydroxychloroquin parasitternes arvemasse. Det bruges til behandling af de godartede malariaformer (Plasmodium vivax, ovale, knowlesi og malariae).

Proguanil er en såkaldt folsyre-antagonist, der virker ved at hæmme et specielt enzym, som er nødvendigt for parasittens stofskifte og overlevelse. Proguanil findes i kombinationspræparatet atovaquon og proguanil, men ikke som selvstændigt præparat i Danmark.

Atovaquon og proguanil er et kombinationspræparat, som virker ved, at de to indholdsstoffer hæmmer forskellige enzymer, som er nødvendige for parasitternes stofskifte og overlevelse. Midlet virker ved at dræbe parasitterne i det stadium, hvor de findes i de røde blodlegemer og i leveren. Det bruges til forebyggelse og behandling af malaria, specielt falciparum-malaria. Det er ikke effektivt mod leverformerne af vivax og ovale, og disse skal derfor efterbehandles med primaquin for at undgå tilbagefald.

Doxycyclin er et antibiotikum af tetracyclin-gruppen. Det kan bruges som forebyggelse af malaria, specielt i områder med falciparum-malaria, hvor der er konstateret resistens eller nedsat følsomhed for chloroquin og andre malariamidler. 

 

Artemisininer (artesunat, artemisinin, dihydroartemisinin) er udvundet af den kinesiske lægeurt Artemisia annua og virker ved at dræbe parasitterne i det stadium, hvor de findes i de røde blodlegemer. De dræber malariaparasitterne hurtigere end andre malariamidler og giver hurtigere klinisk effekt. Desuden er artesunat mere effektivt til behandling af kompliceret falciparum malaria end quinin. Artemisininer forsvinder hurtigt fra blodet, og enkelte overlevende parasitter kan derfor give tilbagefald. Behandlingen gives derfor altid som kombinationsbehandling med et andet malariamiddel, der har længere virkningstid. Artemisininer er uegnede til forebyggelse. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Atovaquon, Proguanil Atovaquon/ Proguanilhydrochlorid "Glenmark", komb., Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Atovaquon, Proguanil Atovaquone/Proguanil "ratiopharm", komb., TEVA
Atovaquon, ProguanilAtovaquonProguanil Malarone®, komb., GSK Pharma
Atovaquon, Proguanil Malastad, komb., STADA Nordic
Hydroxychloroquin Plaquenil®, Sanofi
Atovaquon, Proguanil Provaqomyl, komb., Viatris