Midler mod Alzheimers sygdom

 
  • Donepezil, galantamin og rivastigmin hæmmer et enzym i hjernen, der nedbryder signalstoffet acetylkolin. Acetylkolin er vigtigt for normale intellektuelle funktioner, og mængden af acetylkolin er nedsat ved Alzheimers sygdom.
  • Memantin blokerer en særlig receptor for signalstoffet glutamat i hjernen.

Behandlingen med de førstnævnte lægemidler gavner især personer med en mild eller moderat form af sygdommen, mens memantin benyttes ved moderate til svære former.
Behandlingen bør kun anvendes, hvis den syge har en pårørende eller en omsorgsperson, der kan styre behandlingen.
Virkningen indsætter gradvist efter 6-12 måneders forløb.