Ikke-selektive MAO-hæmmere

 
Isocarboxazid virker ved at hæmme nedbrydningen af en række signalstoffer, bl.a. noradrenalin, serotonin og dopamin i hjernen.

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Isocarboxazid Marplan®, MediLink