Lithium

 

Lithium anvendes normalt til behandling af manier - både til behandling af akutte anfald og til forebyggende behandling, som skal forhindre nye maniske eller hypomane faser. Lithium har også en antidepressiv effekt og svækker selvmordsimpulser. Det antages, at lithium påvirker signaloverførslen mellem nervecellerne, og stoffet er derfor også virksomt som forebyggende behandling af Hortons hovedpine.  

Koncentration af lithium i blodet skal nøje indstilles, og det kræver regelmæssig blodprøvekontrol. Er koncentrationen af lithium for lav, virker lithium ikke, mens for høje værdier kan give livstruende forgiftning. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Lithiumcitrat Litarex®, TEVA
Lithiumcarbonat Litiumkarbonat "OBA", OBA