Depotpræparater

 

Flere antipsykotiske lægemidler findes i særlige opløsninger, som kan sprøjtes ind i en muskel som et depot, hvorfra de langsomt frigives. Man kan herved få en langvarig virkning, og nogle af stoffernes bivirkninger kan mindskes, fordi lægemidlerne får en mere ensartet koncentration i blodet. Der findes således depotpræparater, der virker over flere uger.

Depotpræparater kan med fordel benyttes til personer, der på grund af deres sygdom ikke har forståelse for, at de skal tage medicinen dagligt.

Depotpræparater bruges især, hvor der er behov for en langvarig antipsykotisk virkning, hvilket er typisk ved kronisk forløbende sindssygdomme (især skizofreni). Man vil først benytte depotpræparater, når man i nogen tid har behandlet med almindelige tabletter. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Paliperidonpalmitat Trevicta, Janssen