Reverse transcriptase-hæmmere

 

Reverse transcriptasehæmmere (RT-hæmmere) virker ved at hæmme enzymet reverse transcriptase, der er nødvendig for, at HIV kan formere sig. 

RT-hæmmere findes også i kombination med en integrasehæmmer, fx Stribild.  

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Abacavir, Lamivudin Abacavir/Lamivudin "Mylan", komb., Mylan
Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil Atripla®, komb., Gilead Sciences
Bictegravir, Emtricitabin, Tenofoviralafenamid Biktarvy, komb., Gilead Sciences
Lamivudin, Zidovudin Combivir®, komb., GSK Pharma
Doravirin, Lamivudin, Tenofovirdisoproxil Delstrigo, komb., MSD
Emtricitabin, TenofoviralafenamidTenofoviralafenamid Descovy, komb., Gilead Sciences
Dolutegravir, Lamivudin Dovato, komb., GSK Pharma
Rilpivirin Edurant, Janssen
Efavirenz Efavirenz "Aurobindo", Orion Pharma
Efavirenz Efavirenz "Sandoz", Sandoz
Efavirenz Efavirenz "Teva", TEVA
Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, komb., Mylan
Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan", komb., Mylan
Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Stada", komb., STADA Nordic
Emtricitabin Emtriva, Gilead Sciences
Lamivudin Epivir®, GSK Pharma
Emtricitabin, Rilpivirin, Tenofovirdisoproxil Eviplera, komb., Gilead Sciences
Cobicistat, Elvitegravir, Emtricitabin, Tenofoviralafenamid Genvoya, komb., Gilead Sciences
Tenofovirdisoproxil Ictady, SanoSwiss
Etravirin Intelence, Janssen
Dolutegravir, Rilpivirin Juluca, komb., GSK Pharma
Abacavir, Lamivudin Kivexa®, komb., GSK Pharma
Lamivudin Lamivudine "Sandoz", Sandoz
Lamivudin Lamivudine "Teva Pharma BV", TEVA
Nevirapin Nevirapine "Mylan", Mylan
Nevirapin Nevirapine "Teva B.V.", TEVA
Emtricitabin, Rilpivirin, Tenofoviralafenamid Odefsey, komb., Gilead Sciences
Efavirenz, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil Padviram, komb., Sandoz
Doravirin Pifeltro, MSD
Zidovudin Retrovir®, GSK Pharma
Efavirenz Stocrin®, MSD
Cobicistat, Elvitegravir, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil Stribild, komb., Gilead Sciences
Tenofovirdisoproxil Tenofovir disoproxil "Sandoz", Sandoz
Tenofovirdisoproxil Tenofovir disoproxil "Stada", STADA Nordic
Tenofovirdisoproxil Tenofovir disoproxil "Teva", TEVA
Tenofovirdisoproxil Tenofovirdisoproxil "Accord", Accord
Abacavir, Dolutegravir, Lamivudin Triumeq, komb., GSK Pharma
Abacavir, Lamivudin, Zidovudin Trizivir®, komb., GSK Pharma
Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil Truvada, komb., Gilead Sciences
Nevirapin Viramune®, Boehringer Ingelheim
Tenofovirdisoproxil Viread®, Gilead Sciences
Abacavir Ziagen®, GSK Pharma