Midler mod influenza

 

Zanamivir og oseltamivir kan afkorte influenzaforløbet, hvis de gives hurtigt efter at symptomerne er begyndt.  

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Zanamivir Dectova, GSK Pharma
Oseltamivir Tamiflu®, Roche
Baloxavirmarboxil Xofluza, Roche