Carbapenemer

 
Carbapenemer er meget bredspektrede, og kun få bakterier er resistente.