Kombinationer med middelstærkt virkende binyrebarkhormon

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Econazol, Triamcinolonacetonid Pevisone®, komb., Karo Pharma
Econazol, Triamcinolonacetonid Triamcinolonacetonid/Econazolnitrat "Paranova", komb., Parallelimport