Kombinationer med svagtvirkende binyrebarkhormon

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Hydrocortison, Miconazol Brentacort®, komb., Janssen
Hydrocortison, Miconazol Daktacort, komb., Orifarm Generics
Fusidin, Hydrocortison Fucidin®-Hydrocortison, komb., LEO
Fusidin, Hydrocortisonacetat Fusidinsyre/hydrocortisonacetat "2care4", komb., Parallelimport
Hydrocortison, Oxytetracyclin Hydrocortison med Terramycin®, komb., Pfizer
Hydrocortison, Oxytetracyclin Terra-Cortril, komb., Parallelimport