Knoglemarvsstimulerende hormon

 

Disse midler anvendes til behandling af blodmangel ved langvarigt nyresvigt, ved visse kræftsygdomme samt til forebyggelse af blodmangel hos for tidligt fødte børn. Anvendelse af disse midler medfører udelukkelse fra sportsstævner, og misbrug i forbindelse med sportsudøvelse (doping) kan have alvorlige, evt. dødelige, konsekvenser. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Darbepoetin alfa Aranesp®, Amgen
Epoetin alfa Eprex®, Janssen
Roxadustat Evrenzo, Astellas Pharma
Methoxypolyethylenglycol-epoetin beta Mircera®, Roche
Epoetin beta NeoRecormon®, Roche