Midler mod blødninger

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Aprotinin, Calciumchlorid, Fibrinogen, Human trombin, Koagulationsfaktor XIII Artiss®, komb., Baxter
Fibrinogen, Fibronektin, Human trombin Evicel®, komb., OMRIX
Phytomenadion (Vitamin K1) Konakion® Novum, Cheplapharm
Phytomenadion (Vitamin K1) Menadion "Medic", Mylan
Fibrinogen, Human trombin TachoSil, komb., Takeda Pharma
Aprotinin, Calciumchlorid, Fibrinogen, Human trombin, Koagulationsfaktor XIII Tisseel, komb., Baxter