Midler mod blødninger

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Aprotinin, Calciumchlorid, Humant fibrinogen, Humant trombin, Koagulationsfaktor XIII Artiss®, komb., Baxter
Fibronektin, Humant fibrinogen, Humant trombin Evicel®, komb., OMRIX
Phytomenadion (Vitamin K1) Konakion® Novum, Cheplapharm
Phytomenadion (Vitamin K1) Menadion "Viatris", Viatris
Humant fibrinogen, Humant trombin TachoSil, komb., Corza
Aprotinin, Calciumchlorid, Humant fibrinogen, Humant trombin, Koagulationsfaktor XIII Tisseel, komb., Baxter
Humant fibrinogen, Humant trombin VeraSeal, komb., Grifols