Serotoninantagonister

 

Midlerne nedsætter virkningen af signalstoffet serotonin i hjernen. De anvendes især for at forebygge kvalme i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling samt ved kvalme efter bedøvelse og operation.