Naturmedicin

Revisionsdato: 22.08.2023

 

Naturmedicin eller naturlægemidler, er en særlig gruppe af lægemidler, som kan indeholde: 

  • Tørrede planter eller plantedele.
  • Udtræk af planter.
  • Andre stoffer, som forekommer i naturen.

 

De indeholder naturligt forekommende stoffer i en koncentration, som ikke er meget større end den er i naturen, de er typisk fremstillet ud fra plante-ekstrakter eller pulveriserede plantedele. Mange af de registrerede naturlægemidler er kombinationsprodukter (indeholdende flere droger/indholdsstoffer). 

Naturlægemidler er kun til indtagelse gennem munden, til brug på huden eller til lokal brug på slimhinder. De må ikke sprøjtes ind i blodårene eller under huden. 

Da lægen og apoteket ikke behøver at være involveret i behandlingen, kan naturlægemidler kun godkendes til behandling af "lettere sygdomme". 

 

Vær opmærksom på, at selvom naturmedicin indeholder naturligt forekommende stoffer, kan de godt have bivirkninger ligesom almindelig medicin.  

Naturmedicin og almindelig medicin kan også påvirke hinandens effekt (Interaktioner). Husk derfor altid af fortælle din læge hvis du tager naturlægemidler, kosttilskud eller stærke vitaminer og mineraler.  

 

Echinacea Purpurea 

 

Naturlægemiddel eller kosttilskud? 

Det skal tydeligt fremgå af emballagen, om et produkt er et kosttilskud eller et naturlægemiddel. Naturlægemidler har desuden et såkaldt markedsføringsnummer (MT-nummer) trykt på emballagen. MT-nummeret er Lægemiddelstyrelsens godkendelse af, at krav til produktets sikkerhed, kvalitet og virkning er overholdt. 

 

Naturlægemidler  

Kosttilskud  

Virkning 

Kan forebygge eller behandle lettere sygdomme eller symptomer 

Kan supplere kosten og påvirke kroppens normale funktioner 

Godkendelse 

Skal godkendes, inden de kommer i handlen 

Skal ikke godkendes 

Godkendes af 

Lægemiddelstyrelsen vurderer og godkender kvalitet, virkning og sikkerheden for hvert produkt 

Fødevarestyrelsen kontrollerer ved stikprøver, at produktet har den lovede virkning 

Skema fra Sundhedsstyrelsens folder "Naturmedicin", 2008 

 

Hvilken naturmedicin beskrives på Medicin.dk? 

De naturlægemidler der beskrives på Medicin.dk, findes både som en generel beskrivelse af indholdsstoffet og en beskrivelse på produktnavnet. Fælles for de naturlægemidler der omtales på Medicin.dk er, at de alle er godkendte af Lægemiddelstyrelsen på baggrund af et produktresumé, der beskriver produktet.  

 

Følgende indholdsstoffer og produkter er beskrevet på Medicin.dk:  

Baldrianrod, Valerianerod 

Coenzym Q10 

Djævleklorod 

Echinacea (purpursolhat) 

Ginkgo 

Hestekastanjefrø 

Lakridsrod 

Loppefrøskaller (psyllium) 

Padma® 28 

Pebermynteolie 

Perikon/hyperikum 

Primularod 

Probiotika 

Rosenrod 

Savpalme 

Sinova, Sinopret, Sinux 

Sølvlysrod 

Tranebær 

 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for naturlægemidler. I disse produktresumeer kan du læse mere om brug og indholdet af aktivt stof og hjælpestoffer. Du vil også kunne læse mere om anvendelsen i indlægssedlen i pakningen. 

 

Virker naturlægemidler? 

Nogle naturlægemidler virker med større sandsynlighed end andre, og nogle naturlægemidler er ikke videnskabeligt undersøgt. For at et naturlægemiddel kan opnå en markedsføringstilladelse, dvs. sælges i Danmark, kræves der en gennemgang af den vigtigste faglitteratur, der viser, at den lidelse, som naturlægemidlet skal virke mod, er velkendt og velbeskrevet. Langt de fleste naturlægemidler har aldrig været afprøvet i klinisk kontrollerede undersøgelser, i modsætning til almindelige lægemidler, hvorfor deres plads i sygdomsbehandlingen er usikker.  

 

Naturlægemidler kan - trods deres tillidsvækkende navn - medføre bivirkninger, undertiden også alvorlige. Du skal også være opmærksom på, at kombinationen med almindelige medicin (interaktioner) også kan forekomme. Husk derfor altid at fortæl din læge hvis du indtager nogen form for naturmedicin, kosttilskud eller stærke vitaminer eller mineraler. 

Læs mere under de enkelte indholdstoffer og præparater. 

 

Handel med naturmedicin 

Naturmedicin er frihandels-lægemidler. Det betyder, at de udover at blive solgt på apoteket også kan sælges i helsebutikker og i supermarkeder. På etiketten på naturmedicin vil der stå "naturlægemiddel", så man ikke er i tvivl om, hvad det er for en type medicin. 

 

Lovgivning og godkendelse på området 

Naturmedicin er i lovgivningen defineret som "lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen". Alle naturlægemidler er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Ved godkendelsen får hvert naturlægemiddel et MT nummer (markedsføringstilladelses nummer), som skal stå på etiketten. 

Der stilles de samme krav til en virksomhed, der fremstiller naturlægemidler, som til en virksomhed, der fremstiller almindelig medicin. Der er krav til fx lokaler, råvarer og kontrol af produktet, så det opfylder krav til fx holdbarhed. 

 

Hvordan udarbejdes beskrivelserne på Medicin.dk? 

Beskrivelserne af naturlægemidler på Medicin.dk - Borger, er en "oversættelse" til almindeligt dansk af beskrivelserne af naturmedicin på Medicin.dk - Professionel, som er skrevet af vores forfatter og referent på området. Se beskrivelserne på Medicin.dk - Professionel her

 

Forfatter(e)