Hvad er naturlægemidler?

Revisionsdato: 20.04.2021

 

Naturlægemidler er en særlig gruppe af lægemidler, som kan indeholde 

  • tørrede planter eller plantedele
  • udtræk af planter
  • andre stoffer, som naturligt forekommer i naturen.

 

Se naturlægemidler, der beskrives på min.medicin.dk. 

 

Hvad består naturlægemidler af?
Naturlægemidler indeholder naturligt forekommende stoffer i en koncentration, som ikke er meget større end den er i naturen. 

Naturlægemidler er typisk fremstillet ud fra plante-ekstrakter eller pulveriserede plantedele, og naturlægemidler er kun til indtagelse gennem munden, til brug på huden eller til lokal brug på slimhinder. De må ikke sprøjtes ind i blodårene eller under huden. 

 

Vær opmærksom på, at selvom naturlægemidler indeholder naturligt forekommende stoffer, kan de have bivirkninger ligesom almindelige lægemidler. Naturlægemidler og almindelige lægemidler kan også påvirke hinandens effekt. 

 

Da lægen og apoteket ikke behøver at være involveret i behandlingen, kan naturlægemidler kun godkendes til behandling af "lettere sygdomme". 

 

Echinacea Purpurea 

 

Hvor finder jeg information om naturlægemidler? 

De naturlægemidler der beskrives på min.medicin.dk, beskrives på indholdsstofniveau ligesom på pro.medicin.dk - og altså ikke på produktniveau. Dvs. vi beskriver det stof, der er i medicinen, men ikke det navn produktet sælges under i butikker. Se naturlægemiddeltyper på pro.medicin.dk (liste i venstremargen).  

 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der desuden adgang til en database, der indeholder produktresumeer for naturlægemidler. I disse produktresumeer kan du læse mere om brug og indholdet af aktivt stof og hjælpestoffer. Du vil også kunne læse mere om anvendelsen i indlægssedlen i pakningen. 

 

Handel med naturlægemidler 

Naturlægemidler er frihandels-lægemidler. Det betyder, at de udover at blive solgt på apoteket også kan sælges i helsebutikker og i supermarkeder. På etiketten på naturlægemidler vil der stå "naturlægemiddel", så man ikke er i tvivl om, hvad det er for en type lægemiddel. 

 

Lovgivning på området 

Naturlægemidler er i lovgivningen defineret som "lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen". 

 

For at et naturlægemiddel kan opnå en markedsføringstilladelse, dvs. sælges i Danmark, kræves der en gennemgang af den vigtigste faglitteratur, der viser, at den lidelse, som naturlægemidlet skal virke mod, er velkendt og velbeskrevet. Dette krav behøver ikke at omfatte klinisk kontrollerede undersøgelser. Langt de fleste naturlægemidler har aldrig været afprøvet i klinisk kontrollerede undersøgelser, i modsætning til almindelige lægemidler. 

 

Godkendelse af naturlægemidler 

Alle naturlægemidler er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Ved godkendelsen får hvert naturlægemiddel et MT nummer (markedsføringstilladelses nummer), som skal stå på etiketten. 

 

Der stilles de samme krav til en virksomhed, der fremstiller naturlægemidler, som til en virksomhed, der fremstiller almindelige lægemidler. Der er krav til fx lokaler, råvarer og kontrol af produktet, så det opfylder krav til fx holdbarhed. 

 

Forfatter(e)